Oglas za prodaju “Zvezdine” imovine

Stečajni upravnik konfekcije “Zvezda” iz Kruševca oglasio je drugu prodaje imovine ovog preduzeća.

Kupac se traži za dve imovinske celine, i to industrijski kompleks konfekcije u Kruševcu (tri šivare sa doradom, krojačnica i 6 pomoćnih zgrada) po početnoj ceni od 66,46 miliona dinara, te industrijski pogon “Pogled” u selu Ribare po početnoj ceni od oko 4,6 miliona dinara.

Javno nadmetanje održaće se 14. septembra, dok je rok za otkup prodajne dokumentacije 7 dana ranije.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone