Stečaj za “14. oktobar”?

Na sajtu Agencije za privatizaciju objavljena je kratka informacija da je u IMK “14. oktobar” pokrenut stečajni postupak, a da je Agencija postavila stečajnog upravnika.

Za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju je imenovala  Zorana Milosavljevića.

Nakon odlaska većine radnika, koji su uzeli socijalni program, “14. oktobar” je ostao sa 32 radnika. Planirano je pokretanje UPPR, ali odluka o tome nije doneta na ročištu koje je održano 18. novembra u Trgovinskom sudu u Kraljevu.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone