AKADEMIJA OXFORD: Stručne i FTO obuke

Sve je više ljudi koji shvataju kakve mogućnosti nude programi dokvalifikacije i prekvalifikacije za različita zanimanja, mada je posebno aktuelno stručno osposobljavanje. Zahvaljujući postojanju takvih programa, mnogima se nudi šansa da se kvalifikuju za obavljanje posla, koji će im omogućiti da se prilično lako zaposle u struci.

Obično se za stručno osposobljavanje odlučuju pojedinci, koji nisu uspeli da pronađu posao, koji će im biti adekvatan izvor prihoda ili, pak oni koji, jednostavno žele da nivo svojih kvalifikacija unaprede i da na taj način otvore sebi mnoga vrata u poslovnoj sferi, što će vremenom dovesti i do pronalaženja boljeg zaposlenja.

No, bez obzira iz kog razloga neko želi da stekne sertifikat za izabrano zanimanje, najbitnije je da pronađe instituciju koja je proverena i koja se svojim dugogodišnjim radom i dokazala i pokazala.

Stručni kursevi u Kruševcu

U ulici Majke Jugovića broj 43 / 2 u Kruševcu se nalaze prostorije Akademije Oxford, koja svojim dugogodišnjim postojanjem i brojnim zadovoljnim učenicima može da se svrsta u instituciju, koju sasvim sigurno treba izabrati za stručno osposobljavanje. Tim pre, što se u njenoj ponudi nalaze brojne stručne obuke za zanimanja iz različitih oblasti.

Ekonomija, menadžment, bezbednost i zaštita, ali i informacione tehnologije i kožarstvo, samo su neke od oblasti, u okviru kojih se nudi mogućnost zainteresovanima da se dodatno edukuju. Svakako treba pomenuti i oblast javnih nabavki, mašinstva i poljoprivrede, ali i proizvodnje, turizma, transporta i ugostiteljstva.

Ponudom ove institucije su obuhvaćeni i programi stručnog osposobljavanja za zanimanja auto struke, kao i staklarske, zdravstvene i prehrambene. Ne treba zaboraviti ni FTO obuke, ali ni one, koje nude zainteresovanima mogućnost da se upoznaju i kvalifikuju za zanimanja iz mnogih drugih oblasti.

FTO obuke

U cilju obezbeđivanja maksimalno kvalitetne edukacije, Akademija  Oxford Kruševac se porbrinula da omogući svakom kandidatu da praktični deo edukacije pohađa kod partnera u ovom gradu. S obzirom na to da su stručni kursevi i obuke specifični baš zbog obaveznog praktičnog dela, to nema nikakve sumnje da ova institucija sa puno pažnje bira sa kim će u gradu da sarađuje, a kako bi svakom polazniku omogućila maksimalno kvalitetnu edukaciju.

Posebno je interesantan mnogim polaznicima kurs za radnika fizičkog obezbeđenja, uzevši u obzir da kandidati vrlo brzo posle završetka i sticanja licence, uspevaju i u toj oblasti da pronađu posao. Svakako je dobro informisati zainteresovane da Akademija Oxford Kruševac poseduje potrebna ovlašćenja za sprovođenje ove obuke, što je odličan put i način za svakoga ko želi da stekne zvaničnu licencu. Naime, svako ko ima želju ili potrebu da stekne licencu, koju izdaje nadležno ministarstvo, mora tom prilikom i da priloži dokaz da je pohađao stručnu obuku za radnika fizičkog obezbeđenja.

Svakako treba naglasiti i da ova obrazovna institucija izlazi u susret kandidatima, koliko god je to moguće, te je predviđeno da FTO obuka bude organizovana ili u formi individualne ili u formi grupne. Svakako će biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku sve informacije o tome prilikom prijavljivanja.

Neophodno je da svaki zainteresovani pojedinac najpre izvrši prijavu za pohađanje izabrane edukacije, a zatim i da se upiše. Od nadležnih će dobiti sve potrebne informacije o upisu, odnosno o dokumentima koja će biti u obavezi da dostavi, kao i o načinu funkcionisanja nastave.

Najbitnije je napomenuti da će svaki kandidat po ispunjenju uslova, odnosno nakon položenog teorijskog i praktičnog dela, postati i vlasnik validnog sertifikata. Samim tim će biti u mogućnosti najpre da obogati svoju radnu biografiju takvim jednim podatkom, a zatim će imati pravo i da zahteva njegov unos u svom radni dosije pri nadležnoj instituciji.

Od 08 do 21 h je svakog radnog dana otvorena Akademija Oxford Kruševac, kao i subotom u periodu od 09 do 14 h. Upravo tada svako ko je zainteresovan za pohađanje bilo koje stručne obuke ima pravo da lično izvrši prijavljivanje ili putem telefona 037 20 29 20 ili 069 10 90 584. Kome god tako bude više odgovaralo, može i da na mejl adresu krusevac@akademijaoxford.com pošalje osnovne informacije i prijavljivanje izvrši na taj način.

Upišite stručni kurs i drugi dobijate gratis

A da bi celokupna ponuda bila još interesantnija, svakome ko upiše bilo koju od dostupnih obuka, Akademija Oxford Kruševac nudi priliku da jednu od 10 ponuđenih pohađa potpuno besplatno.

U pitanju su kraće online obuke, zanimljive i vrlo korisne tematike.

Kreativno pisanje, tehnike pamćenja i brzo čitanje, kao i pisanje za web ili blog su teme nekih od njih. Međutim, to naravno nije sve. Svako ko bude upisao bilo koju stručnu obuku i izvršio plaćanje u propisanom roku će imati mogućnost i da potpuno besplatno pohađa kraći online kurs za organizaciju učenja, te za veštine prezentovanja i za poslovnu komunikaciju. Ponudom su obuhvaćeni i gratis online kursevi kreativnog pisanja za decu i za pravilno upravljanje vremenom, kao i za upoznavanje sa mapama uma.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content