ĆIĆEVAC DOBIJA STRATEGIJU RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE: Nedovoljno para za socijalu!

U okviru projekta ’’Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija’’ radi se Strategija razvoja socijalne zaštite u opštini Ćićevac.

O važnosti ovog strateškog dokumenta razgovarali smo sa Nenadom Krstićem, predsednikom Udruženja građana ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca, koje je partner Opštini Ćićevac na projektu.

Nenad Krstić, predsednik udruženja građana za podršku evrointegracijama "Evrokontakt" FOTO: CINK - S.Milenković
Nenad Krstić, predsednik udruženja građana za podršku evrointegracijama “Evrokontakt” FOTO: CINK – S.Milenković

’’Smatram da je veoma važno za Opštinu Ćićevac da unapredi proces strateškog planiranja, posebno u oblasti socijalne zaštite. Potrebe stanovništva u ovoj oblasti su velike i lokalnim samoupravama nije lako da im izađu u susret. Budžeti lokalnih samouprava su relativno mali i nedovoljni da zadovolje različite potrebe zajednice, kako razvojne, tako i u oblasti socijalne zaštite. Zato je potrebno da se ozbiljno i sistematski priđe razvoju socijalne zaštite, da se planiraju potezi na duže staze i da se obezbedi da se postojeći resursi koriste na najbolji mogući način”, ističe Krstić.

Na koji način će Strategija unaprediti socijalnu zaštitu stanovništva opštine Ćićevac?

Strateškim dokumentom u oblasti socijalne zaštite se sagledavaju svi bitni elementi koji utiču na kvalitet i kvantitet socijalne zaštite koja je u nadležnosti lokalne samouprave. Preko petnaest godina traje proces decentralizacije sistema socijalne zaštite kojim su sa republičkog nivoa prenete mnoge nadležnosti na opštine i gradove, ali taj proces nije praćen i odgovarajućom preraspodelom budžetskih sredstava. Sa druge strane, lokalne institucije kao što su Opštinska uprava i Centar za socijalni rad, su prve adrese kojima se građani obraćaju u slučaju postojanja socijalne potrebe i sa pravom upravo tu očekuju da im zajednica pomogne. Građani ne moraju da znaju koliki je opštinski budžet. Oni, pre svega, gledaju da li su dobili potrebnu pomoć ili ne. U tom smislu veoma je važno sveobuhvatno sagledati situaciju i odlučiti se za najoptimalnija rešenja u narednom periodu, koji Strategija pokriva”, dodaje Krstić.

Može li mala opština kao što je Ćićevac da obezbedi kvalitetnu socijalnu zaštitu svojih stanovnika?

Socijalna zaštita je veoma skupa i zahtevna i možda ni ceo godišnji budžet Opštine Ćićevac ne bi bio dovoljan da zadovolji sve potrebe stanovnika u ovoj oblasti. Ljudi ne žive kvalitetno, dobar posao se ne nalazi lako. Demografski pokazatelji su očajni, stanovništvo je sve starije. Primera radi, samo za uslugu pomoć u kući za stare Opština Ćićevac može bez problema da utroši sva sredstva koja je namenila za socijalnu zaštitu. Republika učestvuje delimično u finansiranju određenih vidova socijalne zaštite. Poseban problem predstavljaju usluge u socijalnoj zaštiti koje su u nadležnosti lokalnih samouprava, za kojima postoji sve veća potreba koje većina opština i gradova u Srbiji ne može da finansira u dovoljnoj meri. Nadležno ministarstvo je od pre tri godine uvelo namenske transfere za razvoj i uspostavljanje usluga, što jeste za svaku pohvalu, ali su objektivno ta sredstva nedovoljna za neki ozbiljniji pomak na bolje. Da zaključim, opštine kao što je Ćićevac ne mogu samostalno da obezbede socijalnu zaštitu svog stanovništva u potrebnom obimu i kvalitetu”, naglašava Krstić.

Projekat ’’Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija’’ realizuju u parrtnerstvu Opština Ćićevac i Udruženje gradjana za podršku evropskim integracijama ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca, a finansijski ga je podržala Evropska unija.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content