ĆUTANJE NADLEŽNIH: Institucije ne žele da govore o problemu nasilja prema ženama

0

Centar za istraživačko novinarstvo suočio se sa potpunom nezainteresovanošću nadležnih institucija da obaveste javnost o tome šta čine, u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, da se spreči nasilje nad ženama u Kruševcu i okolini.

Medijski projekat  “Uzroci i posledice nasilja nad ženama i devojkama u Kruševcu i okolini”“  trebalo je da predstavlja  istraživanje trenutnog stanja, problema i mogućih rešenja za nasilje nad ženama i devojkama u Kruševcu i okolini. Radeći na ovom projektu imali smo priliku da nastavimo saradnju sa organizacijama civilnog društva (Udruženje žena “Peščanik”, “Romani cikna”, “Fondacija Marija Lukić”…) sa kojima sarađujemo već godinama ali nas je iznenadilo ignorisanje od strane institucija koje bi trebale da se bave ovom problematikom.

Iz Policijske uprave ni posle dva ipo meseca nije stigao odgovor na zahteve KruševacPressa

Činjenice kažu sledeće. Krajem septembra, tačnije 27. septembra, uputili  smo dopis (mail) Policijskoj upravi Kruševac i Centru za socijalni rad Kruševac u kojima smo ih obavestili o projektu i zamolili da obezbede sagovornike sa kojima bi mogli da razgovaramo kao i da pripreme podatke koji se odnose na nasilje prema ženama.

Iz Policijske uprave Kruševac smo dobili odgovor da je “dopis prosleđen i da se zahtev nalazi u proceduri”. Do danas, iako je prošlo više od dva ipo meseca nikakav odgovor nismo dobili.

Iz Centra za socijalni rad smo odgovor dobili tek kada smo, sredinom oktobra, ponovili svoj zahtev. Tek tada smo dobili odgovor koji glasi ovako:

Izvinjavamo se zbog protoka vremena i neblagovremene povratne informacije. Obaveštavamo Vas da sva javna medijska istupanja stručnih radnika Centara za socijalni rad  podrazumeva saglasnost i dozvolu nadležnog ministarstva. Tako da vaš zahtev prosleđujemo našem ministarstvu od koga očekujemo odgovor o čemu ćemo vas naknadno obavestiti.

Ne znamo kakav je odgovor stigao iz resornog Ministarstva ali ni posle dva meseca odgovor nismo dobili!

Više od polovine slučajeva vršnjačkog nasilja nikada ne stigne do Centra za socijalni rad FOTO: S. Milenković
Iz Centra za socijalni rad su nas obavestili da im je potrebna saglasnost Ministarstva za razgovor FOTO: S. Milenković

Prvi dopis Višem javnom tužilaštvu poslat je 5. oktobra 2021. godine. Kako na njega nismo dobili odgovor ponovili smo ga 15 dana kasnije, 20. oktobra. Nakon toga smo, 25. oktobra,  dobili odgovor sledeće sadržine:

Povodom e-maila koji ste nam poslali dana 20.oktobra 2021.god., a za potrebe realizacije medijskog projekta “Uzroci i posledice nasilja nad ženama u Kruševcu i okolini”, obaveštavamo Vas da zbog trenutne prezauzetosti zaposlenih u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, zbog potrebe pohađanja obuke koju sprovodi Republičko javno tužilaštvo, nismo u mogućnosti da Vam obezbedimo kompetentnog sagovornika za razgovor o pomenutoj temi.

Pored toga, ističemo da za potrebne informacije o relevantnim statističkim podacima za period za koji tražite, kao i o međusektorskoj saradnji na rešavanju ovog društvenog problema, možete se obratititi Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu kao nadležnom javnom tužilaštvu za postupanje u predmetima krivičnog dela nasilje u porodici iz čl.194 KZ“.

Sledeći instrukcije iz Višeg javnog tužilaštva 27. oktobra obratili smo se mailom i Osnovnom javnom tužilaštvu. Nikakav odgovor nije stigao na adresu CINK-a.

Četiri institucije u čijem je domenu je i rešavanje problema nasilja prema ženama a nijedan odgovor! Potpuno ignorisanje zahteva da se o ovoj temi obavesti šira javnost uz izgovaranje na birokratsku proceduru!

Prošle nedelje, tačnije 10. decembra, na portalu Gradske uprave Kruševca objavljena je informacija da je Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kruševca povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ održana sednicu na temu „Analiza stanja u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici na nivou grada Kruševca“.

Sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca povodom kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” FOTO: www.krusevac.rs

Sednici su pored članova Saveta, prisustvovali Gradonačelnik grada Kruševca, načelnik Policijske uprave,  predstavnici Centra za socijalni rad i Službe pravne pomoći Gradske uprave.

U vesti se, pored ostalog, navodi da su “predstavnici institucija i članovi Saveta razmenili su mišljenja i iskustva u vezi sa postupanjem inistitucija u slučajevima nasilja u porodici.

Tom prilikom su istakli da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici dovela do preciznijih procedura za postupanje institucija u slučajevima nasilja u porodici, ali da je u budućnosti potrebno više raditi na osnaživanju žena žrtava nasilja i razvijanju novih mera ekonomske podrške i socijalne zaštite, koje bi uključile i decu”.

Lepo je što su se predstavnici PU Kruševac i Centra za socijalni rad odazvali pozivu Saveta za rodnu ravnopravnost ali problem nasilja prema ženama nije nešto što se može tretirati kampanjski, jednom godišnje, dok traje “16 dana aktivizma”.

Zašto su predstavnici institucija odbili da govore za KruševacPress o problemu nasilja prema ženama i da li je jedina prepreka bila birokratija znaju samo oni. U komunikaciji sa pojedinim organizacijama civilnog društva saznali smo da su imali slična iskustva sa državnim institucijama.

A niko ne može da ospori da je neophodno da se o problemu nasilja prema ženama govori što više jer je reč o ozbiljnom društvenom problemu. Broj poziva na SOS telefon u Kruševcu kao i broj žena koje su ove i prethodnih godina smrtno stradale to, nažalost, potvrđuje.  

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content