E UPRAVA VS ŠALTER: Kreće velika anketa o razvijenosti eUsluga na lokalu

Skoro dve trećine odnosno 58% građana Srbije koji su probali da neku administrativnu proceduru završe putem interneta uvidelo je da je to lakši način dok bi se tek 9% vratilo na šalter institucije.

Nedovoljna informisanost ključna je prepreka da i ostali uvide prednosti elektronskih usluga o čemu govori podatak istraživanja NALED-a da i dalje šest od 10 građana nema nalog na portalu eUprava, a skoro 60% nikada do sada nije elektronskim putem tražilo neki dokument, dozvolu ili rešenje.

Kako su šalteri gradova i opština prvo mesto susreta građana s administracijom, NALED je uz podršku Evropske unije pokrenuo izradu Lokalnog indeksa e-uprave (LEI), inovativnog alata koji će u realnom vremenu pratiti napredak digitalizacije na lokalu. Prvi korak ka tom cilju biće veliko merenje obima, vrsta i kvaliteta elektronskih usluga lokalnih samouprava koje počinje danas i trajaće do 31. marta.

Tehnička opremljenost, ljudski resursi, zastupljenost i kvalitet elektronskih usluga, kao i edukacija i uključivanje građana u rad lokalnih samouprava putem digitalnih tehnologija su četiri ključne grupe pokazatelja koje ćeLEI meriti u gradovima i opštinama.

– Izradom LEI indeksa želimo da podstaknemo modernizaciju javne uprave i motivišemo građane da se uključe u ovaj proces. Kroz upitnike koje danas šaljemo lokalnim samoupravama želimo da iz prve ruke saznamo, između ostalog, koliko su stari računari koje koriste, da li njihove usluge možemo da platimo onlajn ili koliko uopšte sredstava gradovi i opštine izdvajaju za razvoj eUprave. Takođe, pratićemo i nivo obučenosti službenika za pružanje eUsluga, ali i informatičku pismenost građana – izjavila je Ana Ilić, direktorka Odeljenja za dobru upravu u NALED-u i ovom prilikom pozvala gradske i opštinske uprave da učešćem u istraživanju doprinesupodizanju svesti o važnosti digitalizacije i daljim reformama u ovoj oblasti.

Proizvod svega biće grafički prikaz rezultata i to putem interaktivne mape Srbije koja će biti dostupna na sajtu www.lei.rs. Uz samo jedan klik, javnost će u svakom trenutku imati uvid u stepen razvijenosti elektronske uprave za svaku lokalnu samoupravu ponaosob.

Građani će dobiti mogućnost da i sami ocene kvalitet elektronskih usluga i daju predloge za njihovo unapređenje. Cilj nam je da osnažimo lokalno stanovništvo u reformskim procesima tako da i po okončanju našeg projekta budu spremni da prate i oblikuju eUpravu u svojoj sredini. Verujemo i da će ovakvo rangiranje podstaći lokalne administracije da unaprede usluge i poprave plasman na LEI indeksu – dodaje Ilić.

Za gradove i opštine u kojima je potrebno dodatno raditi na unapređenju kapaciteta i popularizaciji eUsluga biće organizovane obuke u oblastima elektronske uprave, zaštite podataka o ličnosti i informacione bezbednosti, a u planu je i priprema vodiča sa najboljim praksama.

Izradu LEI indeksa podržalo jeMinistarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a pored lokalnih samouprava, u istraživanju učestvuju i Republički zavod za statistiku, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Kancelarija za IT i eUpravu i Republički geodetski zavod.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content