Iz Direkcije za izgradnju demantuju odbornika Miroslava Miloševića

Slavoljub Savić, direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju Varvarin, tvrdi da navodi odbornika Miroslava Miloševića, objavljeni u tekstu “Platili 21 milion dinara za nepostojeće projekte“, nisu tačni.

Podsećamo da je Milošević optužio nadležne u Opštini Varvarin da su AD “Kirilo Savić” iz Beograda platili 21 milion dinara za šest ugovora za izradu projektno – tehničke dokumentacije, a da rokovi nisu ispoštovani, iako su odavno prekoračeni.

– Projektno – tehnička dokumentacija za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju lokalne deponije “Moravište” u Varvarinu, kao i projektno – tehnička dokumentacija za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju deponije u Obrežu, sprud Velike Morave, su urađeni i isplaćeni u celosti i predati Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na saglasnost. Glavni projekat kanalizacione mreže za naseljena mesta Obrež, Bačina, Maskare i Bošnjane je takođe urađen i predat investitoru, dok je ostala projektno – tehnička dokumentacija, za tri projekta, u fazi izrade. – navodi Slavoljub Savić.

Ukupna vrednost svih šest ugovora je 27.411.550 dinara, a do sada je, prema podacima Direkcije za izgradnju i urbanizam Varvarin, plaćeno 21.582.550 dinara.

Savić objašnjava da je zaključcima Opštine Varvarin Direkciji za urbanizam i izgradnju data saglasnost za potpisivanje aneksa ugovora, koji se odnose na produžetak rokova, te da prvobitno planirani novčani iznosi nisu prekoračeni.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content