“LOKAL PRES” POKREĆE KAMPANJU: „ZA sadržaje za mlade“

Gradovi i opštine izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja ali vrlo mali procenat tog novca namenjen je informisanju mladih.

Zbog toga je Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ pokrenulo zagovaračku inicijativu „ZA sadržaje za mlade“.

–  Analiza koju smo uradili obuhvatila je podatke iz 10 gradova i opština. Ona pokazuje da su tokom 2018. i 2019. kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja posmatrane lokalne samouprave medijima kroz konkurse raspodelile ukupno 283.392.000 dinara iz lokalnih budžeta. Na žalost, tek 5,67 % tih sredstava bilo je namenjeno za informisanje mladih, kaže Snežana Milošević, generalna sekretarka PU „Lokal pres“.

Ovaj podatak je poražavajuć ako se ima u vidu da mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5 % populacije u 10 posmatranih lokalnih sredina (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mirtovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja).

Podatke do kojih smo došli predstavićemo lokalnim samoupravama uz podršku mladih iz lokalnih sredina. Naša ideja je da deo sredstva koje gradovi i opštine već izdvajaju za informisanje usmere na kreiranje sadržaja za mlade. PU „Lokal pres“ u tome može da pruži kompletnu podršku lokalnim samoupravama, kako u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, kaže Milošević.

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni pokazala je i anketa koju su, tokom avgusta 2019. godine, sproveli mladi volonteri PU „Lokal pres“ među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade.

Mladi često nisu svesni činjenice da u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade, a čak i kada jesu svesni onda misle da ne mogu da utiču na to da se nešto promeni. Zato smatram da će inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ doprineti da mladi više razmišljaju o ovom problemu i pokrenu se kako bi doprineli da njegovom rešavanju, kaže Jovana Jović, brucoš na Fakultetu organizacionih nauka i pokretačica portala za mlade „Youth wibes“.

Pored Jovane Jović, kampanji „ZA sadržaje za mlade“ priključilo se još četrdesetak srednjoškolaca i studenata iz 15 gradova i opština Srbije.

Zagovaračku inicijativu „ZA sadržaje za mlade“ podržalo je i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Ministarstvo kulture i informisanja, koje se bavi sistemskim razvojem u oblasti medijske pismenosti i koordinacijom aktivnosti međunarodnih i domaćih aktera u ovoj oblasti, podržava ulogu Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ u zagovaranju za bolje informisanje mladih u lokalnim zajednicama u Srbiji i prepoznaje značaj zagovaračke inicijative „ZA sadržaje za mlade“ kao i dodatu vrednost koju bi njeno sprovođenje donelo građanskom društvu Srbije, navodi se u pismu podrške Ministarstva kulture i informisanja.

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” čine 52 lokalna medija. Udruženje postoji 25 godina i aktivno radi na podizanju nivoa slobode medija i govora kroz unapredjenje kapaciteta lokalnih medija i medijske regulative.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content