НОВИНАРИ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ: Отворени само када им одговара!

Новинари из Расинског округа сматрају да локалне власти нису довољно транспарентне те да само формално испуњавају своје обавезе о објављивању важних докумената.

Подсећамо да је Центар за истраживачко новинарство Крушевац – ЦИНК радећи на пројекту „Економски положај и слобода медија у Расинском округу“ дошао до податка да се чак 78% прилога у локалним медијима односи на активности локалних функционера, директора јавних предузећа и установа и државних функционера.

Зато је представницима шест локалних медија из Расинског округа (из Крушевца, Трстеника, Варварина и Бруса) понуђено је да попуне упитник са питањима која се односе на сарадњу локалних медија и локалних самоуправа као и транспарентност локалних власти.

Већина медија сматра да је сарадња са локалним властима на ниском нивоу.

Сарадња је минимална. Углавном се заснива на информацијама које се добијају преко формулара за информације од јавног значаја“, наводи се у једном од одговора.

Генерално је сарадња са медијима, како године пролазе, све тежа, а локална самоуправа постаје све затворенија. На осетљиве теме веома тешко добијамо одговоре, они буду штури, углавном се дописујемо, а не разговарамо“, истичу у једном од крушевачких медија док у другом тврде да „Сарадња постоји, али у највећем броју случајева кроз личне контакте и о мање важним темама. О озбиљнијим темама увек постоји нека врста оклевања, често и потпуне нетранспарентности“.

Само у једном од шест медија сматрају да је сарадња „на задовољавајућем нивоу и не постоји проблем у комуникацији“.

У три од шест анкетираних медија наглашавају да до докумената од јавног значаја долазе преко Захтева за информације од јавног значаја док се остали „сналазе“, користећи приватне и друге канале.

Документа која се усвајају на седницама Скупштине општине  добијамо уз скупштински материјал, мада, када је допуна дневног реда , готово никада. Остала документа су доступна када и у облику ком власти одговара“, истичу у једном од одговора.

Следеће питање је гласило „Колико је локална власт транспарентна у имплементацији својих активности и пројеката?“.

Према одговорима добијеним из медија можемо закључити да је већина локалних власти у Расинском округу „селективна, делимично транспарентна и то само када им одговара“.

Када би у транспарентности била таква каква је у промоцији било би сјајно. Транспарентна је по питању успешно реализованих пројеката, нетранспарентна где год постоји проблем“.

Селективно, јер јавно говори о ономе што јој одговара, док нека документа, догађаје, јавне позиве, само објави на сајту Градске управе, а упоште не позове медије да присуствују или их не обавести о неком јавном позиву, конкурсу, јавној расправи, како би они даље могли да обавесте читаоце, гледаоце“, закључује се у одговору.  

Делимично. Са својим медијима, претпостављам, имају добру сарадњу. До других информације стижу селективно, тако да се , рецимо, тренутно најважнији инфраструктурни пројекат реализује а да дискриминисани медији једном једином реченицом нису упознати.”

Све је јавно и транспарентно у фази најаве активности и пројеката. Ток реализације, најчешће по питању финансирања / трошкова, није увек транспарентан“.

У самом једном од шест одговора се истиче да је власт „Транспарентна  на задовољавајућем нивоу. Сваки пројекат је детаљно презентован јавности, а сваке године се позивају локални медији да присуствују и јавним расправама о буџету, али и о другим стратешким документима“.

Новинари сматрају да доношење одговарајућих аката, пословника и правилника, само делимично транспарентно и доступно грађанима.

Делимично. И то минимално транспарентно – понешто је објављено али без додатних објашњења како би би било јасније грађанима“, истиче се у једном од одговора.

Скоро све се може наћи на сајту Градске управе. Проблем је што нису сви документи тамо где је логично да се нађу и то што неки повремено нестају, па се појављују накнадно“, гласи други одговор.

Само је формално транспаретнтно. Сва та акта најпре пролазе Скупштину, на којој се о њима углавном не дискутује, а ако се дискутује то чине одборници владајуће странке, који имају скоро стопостотну већину, те углавном није могуће ни чути другачије мишљење“.

У одговорима се истиче и нетранспарентност рада јавних предузећа у овом домену али и слабо интересовање грађана.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content