ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ: Тврде да су отворени а избегавају новинаре!

2

Представници локалних власти у Расинском округу тврде да поштују све процедуре и рокове који се односе на транспарентност рада и доступност информација грађанима.

У склопу пројекта „Независни медији за слободан проток информација у Расинском округу“ Центар за истраживачко новинарство Крушевац – ЦИНК је спровео истраживање о ставовима локалних самоуправа у вези транспарентности њиховог функционисања и каналима комуникације са грађанима. Истраживање је замишљено у форми интервјуа али, нажалост, због затворености локалних власти свело се на слање упитника и одговора на питања мејлом.

Од шест локалних самоуправа четири су нам одговориле у писаној форми (Град Крушевац, Варварин, Ћићевац и Брус). Из Александровца нам је речено да су послали одговоре али они никада нису стигли на наш мејл. На наше упите у Општинској управи Трстеник су остали глуви и неми. Овакав однос одлична је илустрација начина рада и транспарентности локалних власти.

Прво питање које смо поставили представницима власти гласило је „Да ли је доношење одговарајућих аката, пословника и правилника довоњно транспарентно и доступно грађанима?

У Варварину тврде да се као предлагачи аката „труде да укључе  јавност у раној фази доношења истих, како кроз адекватне  консултације са заинтересованим странама током припреме нацрта, тако и током саме јавне расправе.

У Брусу подсећају да се сва акта и одлуке објављују на огласној табли и сајту општине Брус а да се грађани у поступку доношења буџета и планских документа укључују преко јавних расправа.

У локалним самоуправама у Расинском округу тврде да грађани већину потребних информација могу да пронађу на званичним интернет страницама општина ФОТО: ЦИНК

Грађани су о јавним расправама које су у току, као и јавним увидима у поступку доношења урбанистичких планова обавештени преко сајта града у делу који носи назив „Јавни позиви“ и у делу Обавештења. Најзначајније су свакако јавне расправе у поступку доношења буџета града и Програма развоја, и које по правилу изазивају највеће интересовање грађана“, подсећају из Градске управе Крушевац.

У општини Ћићевац истичу да транспарентност у раду постижу јавним седницама Скупштине и јавним расправама о планским документима.

Оно што нас је интересовало је и да ли су информације о буџету, капиталним улагањима и о јавним набавкама доступне грађанима?

На сајту града Крушевца доступне су информације о буџету града у оквиру посебног банера – Буџет града и упутство за припрему, где грађани могу наћи податке о буџету, финансијске планове, извештаје о реализацији буџета, план постепеног увођења родно одговорног буџетирања и грађански водич кроз буџет. Што се тиче капиталних инвестиција, информације о томе саставни су део буџета и извештаја о његовој реализацији у делу Прилог 2, који садржи преглед капиталних инвестиција. Такође постоји банер који се односи на јавне набавке и линк према порталу за јавне набавке“, обавестили су нас из Градске управе.

Варваринцима су ове информације доступне на званичној интернет страници општине Варварин као и у одељку „Буџетски портал“ а Ћићевчанима на општинском порталу. Из Бруса су штуро одговорили да су ови подаци доступни грађанима али не где и како.

За транспарентност рада од изузетног је значаја да локалне самоуправе поштује Закон о приступу информацијама од јавног значаја.

Град Крушевац поштује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. На основу извештаја који се сваке године доставља Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,  Град Крушевац је добитник награде за унапређење права на слободан приступ информацијама од јавног значаја за 2022. годину у категорији локалних сампурава, који Повереник додељује у оквиру обележавања Дана права јавностида зна”, не без поноса истичу у Крушевцу.

У Брусу тврде да се труде да на сваки захтев одговоре у законском року а у Ћићевцу да у потпуности поштују овај закон.

И поред  недостатка капацитета, а некада и кратких рокова за одговор, локална самоуправа се труди да благовремено, у складу са законом прописаним роковима пружи тачну, јасну и недвосмислену информацију и транспарентно одговори на захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја“, кажу у Општинској управи у Варварину.

У све четири локалне самоуправе од којих смо добили одговоре тврде да поштују административне рокове када су у питању званични лични и захтеви грађана за добијање информација од јавног значаја.

Наредно питање је гласило „Да ли су грађани свесни својих права у праћењу рада локалне самоуправе?

То зависи од степена њихове личне информисаности и социјалног активизма. Рад локалне самоуправе је потпуно транспарентан и отворен за двосмерну комуникацију са грађанима.У последње време приметан је помак, посебно у односу на овладавање новим технологијама, електронским комуникацијама, коришћењем друштвених мрежа, при чему предњаче млађе генерације. У сваком случају, постоји простор за додатну мотивацију грађана, како би се подигла свест о могућностима њиховог индивидуалног доприноса креирању локалне политике”, наглашавају у Градској управи Крушевац.

У Ћићевцу истичу да се „грађани упознати са правима која могу остварити“ а у Варварину да су „сва важећа документа органа општине доступна на сајту и из њих грађани могу да се упознају са својим правима“.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seven − seven =

Skip to content