“Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”

U okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” raspisan je javni konkurs za odabir pružaoca usluge pomoć u kući za odrasla i stara lica, koji bi u narednih 12 meseci organizovao pružanje usluge za stanovnike opštine Varvarin kojima je ova usluga potrebna.

pomoc u kuci

U odnosu na prethodno pružanje usluge, koju je Opština Varvarin organizovala u više navrata od 2011. godine, ovoga puta usluga će biti pružena u potpunosti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i standardima.

Pružalac usluge može biti samo organizacija koja imaju validnu licencu za vreme trajanja ugovora, izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje usluga u socijalnoj zaštiti.

Neposredni pružaoci usluga, ”gerontodomaćice” takođe moraju imati sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima. Pored toga, organizacija mora da dokumentuje odgovarajuće stručne i finansijske kapacitete za obavljanje usluge pomoć u kući.

Informacije i uslovi o rokovima, izveštavanjima, obaveznoj aplikatorskoj formi ponuđača i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na zvaničnoj internet strani opštine Varvarin www.varvarin.org.rs i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Varvarin. Zvanični jezik konkursa je engleski jezik.

Zainteresovani ponuđači mogu do 25. jula 2016. godine, do 15 sati, da svoje prijave predaju na pisarnici Opštinske uprave opštine Varvarin ili poštom na adresu: Opština Varvarin, Marina Marinovića 34, 37260 Varvarin.

Marija Vesligaj, koordinatorka projekta "Pomoć u kući za dostojanstvenu starost" FOTO: S. Milenković
Marija Vesligaj, koordinatorka projekta “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” FOTO: S. Milenković

Svi stanovnici opštine Varvarin zainteresovani da primaju uslugu pomoć u kući treba da se prijave Centru za socijalni rad u Varvarinu, koji vodi postupak za ostvarivanje prava na uslugu. Pravo na podnošenje zahteva imaju i zakonski zastupnici, ukoliko je lice pod starateljstvom, srodnici sa kojim žive u zajedničkom domaćinstvu ili druge osoba, koju pismeno ovlasti lice kojem je pomoć potrebna. Postupak za priznavanje prava na pomoć u kući može po službenoj dužnosti pokrenuti Centar za socijalni rad i to na inicijativu drugih organa, organizacija, ustanova i građana, ili ako se prilikom vršenja svojih poslova došlo do saznanja da je nekom licu potrebna takva vrsta usluge.” izjavila je Marija Vesligaj, koordinatorka projekta.

Ova aktivnost je deo projekta ”Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finansira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs), u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017.

Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content