ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ:  Биће ангажовано око 3.000 пописивача

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису пољопривреде  у својству пописивача могу да се пријаве попуњавањем електронске пријаве.

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављен је 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања. Пријаве се могу попунити на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године. 

Услови које кандидати треба да испуне су следећи:

–          државлјанство Републике Србије,

–          пребивалиште или пријавлјено боравиште у Републици Србији;

–          најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

–          стечено најмање трогодишње средње образовање;

–          да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

 Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе:

  1. Избор пријавлјених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;
  2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;
  3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content