POPIS POLJOPRIVREDE:  Biće angažovano oko 3.000 popisivača

0

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu poljoprivrede  u svojstvu popisivača mogu da se prijave popunjavanjem elektronske prijave.

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljen je 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja. Prijave se mogu popuniti na pomenutim sajtovima, od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine. 

Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:

–          državljanstvo Republike Srbije,

–          prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

–          najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

–          stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

–          da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

 Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:

  1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
  2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
  3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći u Proceduri za izbor popisivača.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content