Potpisan ugovor za projekat “Znanjem do posla”

U Kruševcu je potpisan Sporazum o saradnji u cilju pružanja podrške u sprovođenju projekta „E2E – Znanjem do posla: razvoj veština mladih i javno – privatno partnerstvo u Srbiji“.

Sporazum su potpisali gradonačelnik Jasmina Palurović i direktor projekta Kristof Bauman.

Projekat „Od znanja do posla“ finansira švajcarska Agencija za razvoj i saradnju. Grad Kruševac je jedan od pet gradova u Srbiji koji su odabrani za realizaciju, a projekat je rezultat saradnje Vlada Švajcarske i Republike Srbije.

Projekat „Od znanja do posla“ bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i trajaće do 2019. sa mogućnošću produžetka još 4 godine. Usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određenih zanimanja zanatske struke.

Ukupna vrednost projekta je oko 6,3 miliona franaka za četiri fonda:

– unapređivanje postojećih i uvođenje novih aktivnosti u okviru karijernog vođenja i savetovanja,

– rad sa decom iz osetljivih grupa sa posebnim osvrtoma na decu iz Vaspitno – popravnog doma,

– analiza neophodnih kompetencija za određeno zanimanje sa jasnim profilisanjem radnika koje konkretni poslodavac želi,

– obuke za konkretne poslodavce – mentore koji će pratiti mlade koji prođu sve obuke.

Cilj Projekta „Znanjem do posla“ je doprinos povećanju zaposlenosti i zapošljivosti mladih na održiv i socijalno inkluzivan način kroz promociju javno privatnog partnerstava između javnih institucija, kompanija i trening provajdera i podšku programima obuke koji doprinose smanjenju gepa kompetencija na lokalnim tržištima rada.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content