Povećani prihodi od poreza

Opštinska uprava u Varvarinu je višestruko povećala prihode nakon uspešno sprovedenog postupka popisa stambenih objekata.

U odnosu na 2014. godinu, kada je prihod po ovom osnovu iznosio 12,4 miliona dinara ove godine je uvećan za osam miliona dinara. U planu je da do kraja godine bude 10 miliona, čime će premašiti projektovane vrednosti.

Do povećanja prihoda je došlo jer je Opštinska uprava uspešno sprovela postupak popisa stambenih objekata. Cilj ove akcije je bio da se naplata poreza vrši pravednije i efikasnije.

Prekinuto je sa praksom da se porezom na imovinu zadužuju preminula lica, tako da je 1.000 poreskih prijava stavljeno van snage uz istovremeno popunjavanje novih poreskih prijava na njihove naslednike.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content