ПРЕПОЗНАВАЊЕ 2023: Конференција у Чачку

0

У оквиру уметничког пројекта Препознавање, који се реализује кроз сарадњу музеја и галерија из Србије – Крушевца, Чачка, Краљева и Ниша, из Црне Горе и Бугарске, одржава се регионална/међународна конференција Препознавање од 4. до 6. октобра 2023. у Чачку.

Конференција се приређује у сарадњи установа сарадника на пројекту Препознавање, а носиоци организације су: Уметничка галерија-Народни музеј Крушевац и Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку, уз подршку Министарства културе Републике Србије и Града Чачка.

Конференција се организује као завршни део реализованих пет циклуса пројекта Препознавање, који је започео 2004. године, а посвећен је успостављању и промовисању партнерске сарадње галерија, музеја, кустоса и уметника у заједничком деловању на препознавању локалних уметничких сцена и видљивости савремене уметничке праксе у региону.

Циљ конференције је да размотри и укаже на значај повезивања и умрежавања различитих учесника, институција и појединаца, као начин ангажовања у пољу савремене уметности.Полазећи од искуства рада на овом регионалном пројекту који окупља музеје/галерије, кустосе и уметнике из Србије, Црне Горе и Бугарске, сумираће се важност успостављања сарадничке мреже и нови облици рада, место у валоризовању и подстицању локалних уметничких сцена, стварање услова за развој и промоцију савремене ликовне уметности.

Акценат конференције је на новим моделима рада установа и кустоса, мобилности и повезивања, сарадничким мрежама на остваривању утврђених заједничких циљева али и на сагледавању промена у савременој ликовној уметности, од почетка новог века, када и сам пројекат настаје и траје.

Учесници конференције су, поред кустоса, сарадника који реализују уметнички пројекат Препознавање, и историчари уметности, стручњаци у области савремене уметности, музеологије, менаџмента у култури, и уметници учесници пројекта.

Током трајања конференције кроз неколико сесија и панела биће организована, поред представљања пројекта, излагања, саопштења, дискусије, на теме које проистичу из вишеслојног карактера самог пројекта Препознавање, а тичу се, најпре, места и улоге музеја/галерија, кустоса, уметника, савременe уметности и културе.  

На пројекту је кроз пет циклуса остварена сарадња 13 галерија и музеја, а поред сталног тима стручњака у реализацијама је било укључено и више од десет кустоса из различитих градова и установа у којима су приређиване изложбе, док је у пројекту учествовало близу 70 уметника из Србије, Црне Горе, Македоније и Бугарске.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content