PROGRAM SWISS PRO: Podrška projektima za jačanje rodne ravnopravnosti u Ćićevcu i Kruševcu

Program Swiss PRO je u okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ podržao 28 lokalnih samouprava, među kojima su i dve iz Rasinskog okruga,  da realizuju projekte koji imaju za cilj osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Direktnu korist od ovih projekata će imati više od 5.000 građanki i građana.

 Uz podršku Vlade Švajcarske vrednu više od 90.000 evra i doprinos lokalnih samouprava u iznosu od

25.000 evra biće realizovane aktivnosti koje doprinose povećanju učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenju položaja žena u lokalnoj zajednici, naročito žena na selu i pripadnica ranjivih grupa, kao i ekonomskom osnaživanju, zdravlju žena i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Projekti su usmereni i na promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i na unapređenje kompetencija lokalnih mehanizama.

Podršku za jačanje rodne ravnopravnosti dobile su i dve lokalne samouprave iz Rasinskog okruga, Ćićevca i Kruševca.

U Ćićevcu će biti realizovan projekat “osnaŽENE preduzetnice” čiji je cilj unapređenje kapaciteta žena u opštini Ćićevac za ekonomsko osnaživanje organizacijom niza obuka i informativnih kampanja sa ciljem njihovog motivisanja za pokretanje sopstvenog preduzeća. Vrednost projekta je 3.401 evro.

Agencija za regionalni razvoj je partner na projektu !Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu” čiji je cilj upoznavanje žena iz 54 mesne zajednice grada Kruševca sa radom mesnih zajednica i načinima učešća u procesu donošenja odluka, organizovanjem radionica o ženskom preduzetništvu i umrežavanjem, kao i obukom za pisanje poslovnih planova i projekata tako da žene mogu da svoje ideje pretvore u konkretne projekte i prijave se za dodelu sredstava. Vrednost ovog projekta je 2.782 evra.

Projekti su odabrani u okviru javnog poziva koji je trajao od 10. septembra do 23. oktobra 2020. godine i bio otvoren za 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content