Radionica o planu održive urbane mobilnosti u naselju Ujedinjene nacije

U naselju Ujedinjene nacije danas će biti održana prva radionica čiji je cilj izrada plana održive urbane mobilnosti ovog naselja.

Grad Kruševac je izabran za učešće u međunarodnom programu „Omogućavanje lokalne demokratije i holističkog urbanog razvoja kroz „SimbioCity“ pristup” 2018 – 2019, a koji finansira Švedska agencija za razvoj i međunarodnu saradnju – SIDA.

Pored Kruševca, u programu učestvuju predstavnici gradova: Niš i Opština Stari grad iz Beograda, Ohrid (Makedonija), Lavov i Hmeljnicki (Ukrajna) i Mustafakemalpaša i Bujukčekmedže (Turska).

Kroz ovaj program grad će dobiti podršku za razvoj programa projekata za male intervencije u prostoru, a koje dovode do realizacije planiranih ciljeva. Grad je izabrao da se u okviru ovog programa radi na izradi Plana održive urbane mobilnosti naselja Ujedinjene nacije. Na osnovu sagledavanja stanja na terenu, dostupnosti pojedinih sadržaja i usluga, opremljenosti javnih površina, obuhvat broja stanovnika, te je izabrano ovo naselje za primenu novog načina pristupa planiranju urbanog razvoja, koje predviđa uključivanje različitih aktera od samog početka izrade dokumenata.

Vizija nedavno usvojenog Plana održive urbane mobilnosti grada Kruševca 2017-2030, prvog takvog dokumenta u Srbiji, je da treba raditi na razvoju grada koji je dostupan svima, bez obzira na starost, pol, imovinsko stanje, mentalne i fizičke sposobnosti.

Na ovoj radinici učestvovaće 30 učesnika, među kojima su stanovnici naselja i predstavnici iz različitih institucija iz grada. Prilikom izbora učesnika vodilo se računa da budu zastupljeni predstavnici različitih starosnih kategorija stanovništva, da podjednako budu zastupljeni i žene i muškarci, uključujući i predstavnike osoba sa invaliditetom.

Uključeni su predstavnici MZ UN, Gradske uprave, JP za urbanizam i projektovanje Kruševac, A.D. Jugoprevoz Kruševac, saobraćajne policije, koordinatori za mobilnost i đaci O.Š.“Dositej Obradović“, Prve tehničke škole Kruševac, Politehničke škole „Milutin Milanković“ i PU „Nata Veljković“.

Đacima Prve tehničke škole Kruševac i Politehničke škole „Milutin Milanković“ učestvovanje u ovoj radionici, pruža mogućnost unapređenja znanja, koje je direktno vezano za njihovo obrazovanje u oblasti urbanističkog i saobraćajnog planiranja.

Ideja ove radionice je da se kroz obilazak naselja, svaki učesnik sagleda prostor iz svog ugla, navede dobre i loše strane i da predlog za unapređenje postojećeg stanja.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content