REZULTATI PROJEKT”POMOĆ U KUĆI U ĆIĆEVCU ZA ONE KOJIMA JE NAJPOTREBNIJA”: Korisnicima najvažniji druženje i kupovina lekova

0

Projekat ’’Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija’’završen je početkom marta a o najvažnijim rezultatima razgovarali smo sa Slađanom Ribać, koordinatorkom geronto službe.

Kako ste se vi iz Jagodine našli u toj ulozi?

Po struci sam diplomirani psiholog, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Nakon višegodišnjeg iskustva u socijalnoj zaštiti u Centru za socijalni rad kao i učešća u različitim projektima iz oblasti socijalne zaštite, zaposlena sam u udruženju „Centralna razvojna inicijativa“ iz Jagodine,koje je licencirani pružalac „usluge pomoć u kući“.

Opština Ćićevac je sprovela javnu nabavku za licenciranog pružaoca usluge. Na taj tender javilo se pomenuto udruženje. Obzirom da je ispunjavalo sve uslove konkursa odabrano je za pružanje usluge „pomoć u kući“ na teritoriji opštine Ćićevac.”

-Kako je u Ćićevcu tekao proces selektovanja korisnika usluge“ pomoć u kući“ ?

Selekcija korisnika započeta je na osnovu inicijalnog spiska koji smo dobili od Centra za socijalni rad iz Ćićevaca. Spisak je sadržao preko 100 potencijalnih korisnika iz svih naselja na teritoriji opštine. Tokom prvog meseca realizacije ugovora o pružanju usluge, izvršen je obilazak većine korisnika sa spiska i odabrano njih 45, što je bio ugovoreni minimum, pritom, uzimajući u obzir ispunjenost uslova za korišćenje usluge i poštujući prioritete u skladu sa procenom stanja i potreba korisnika.

Korisnici su se postepeno priključivali i njihov broj se vremenom povećavao. Kasnije, tokom trajanja usluge, novi potencijalni korisnici interesovali su se za uslugu preko opštinske uprave i Centra za socijalni rad iz Ćićevaca, a sve to, zahvaljujući intenzivnoj medijskoj kampanji i izveštajima o toku realizacije usluge, ali i informacijama od strane već postojećih korisnika koji su bili zadovoljni uslugom. Svi korisnici dobili su Rešenje o priznavanju prava na uslugu od strane Centra za socijalni rad”, objašnjava Slađana Ribać.

Slađana Ribać na sastanku sa članovima svog tima

Opština Ćićevac je obezbedila prostoriju u zgradi opštine za potrebe rada geronto službe, koju čine 10 gerontodomaćica,  dok su gerontodomaćice pružale uslugu neposredno na terenu. Obavljale su kućne poslove, pomagale u održavanju lične higijene i higijene prostora, po potrebi su se angažovale oko organizacije preventivne zdravstvene zaštite korisnika. Takođe su pružale i psihosocijalnu podršku kroz druženje, razgovor i druge aktivnosti.

Kao koordinatorka Službe pomoć u kući obavljala sam stručne poslove socijalne zaštite, što uključuje informisanje i motivisanje korisnika za prijem usluge, izradu stručne procene i plana pružanja usluga, izrađivala plan terenskih obilazaka korisnika i kontrole rada gerontodomaćica.
Sve vreme pružanja usluge održavani su redovni sastanci sa gerontodomaćicama na kojima je razmatran izveštaj o radu svake od njih, davana neophodna uputstva i sugestije kako bi gerontodomaćice obavljale svoj posao u najboljem interesu korisnika . Znači, sve vreme pružanja usluge, najbitnije je bilo obezbediti svim korisnicima adekvatnu i kontinuiranu pomoć i podršku.
Ono što je važno istaći je, da se rad Službe pomoć u kući odvijao uz striktno poštovanje svih nacionalnnih standardima koji se odnose na sprovođenje ove usluge o čemu smo na mesečnom nivou izveštavali naručioca usluge- opštinu Ćićevac i ,po potrebi, nadležno ministarstvo za socijalna pitanja i Zavod za socijalu zaštitu”, ističe Slađana Ribać.

-Da li ste zadovoljni kako su gerontodomaćice obavljale svoj posao?

Veoma sam zadovoljna radom gerontodomaćica. Naravno, postoje međusobne razlike u načinu rada i pristupu korisnicima. Neke gerontodomaćice su više posvećene korisnicima i lično emotivno uključene u njihove probleme i potrebe, a neke manje. Ali ono što je najvažnije, svaka je obavljala svoje zadatke na adekvatan način i po unapred utvrđenom rasporedu, bez značajnih odstupanja. Izveštaje o svom radu podnosile su nam redovno, na svojim radnim listama koje su im korisnici potpisivali prilikom svake njihove posete. Gerontodomaćice su me lično i telefonskim putem obaveštavale o svakoj promeni i eventualnom problemu, koji smo rešavali zajedničkim snagama, uz obavezno učešće korisnika”, naglašava Slađana Ribać.

Usluga je završena 9. marta 2019. godine. Par meseci pre kraja sprovedena je interna evaluacija usluge, odnosno istraživanje gde su statističkom obradom dobijeni zaključci o generalnim podacima o korisnicima,vrsti pružanih usluga, odnosu korisnika prema uslugama i njihovoj oceni kvaliteta usluge gde je urađena analiza odgovora, stavova, procena i želja korisnika iskazanih kroz odgovore na upitnik.
Za 12 meseci kroz uslugu je prošlo ukupno 58 korisnika, od kojih je veći deo ženskog pola, pripada starosnoj grupi od 70 do 80 godina, žive sami i pripadaju kategoriji teže pokretnih.

Rezultati upitnika su pokazali da korisnicima od usluga najviše znači kupovina, nabavka lekova, druženje i razgovor , zagrevanje prostorija, održavanje higijene prostora.

Većina korisnika smatra da su usluge zadovoljavajuće i nemaju zamerke na kvalitet i način pružanja usluga. Bilo je određenih zamerki u smislu da pojedinim korisnicima nije dovoljno vreme koje gerontodomaćica provede kod njih, tj. želeli bi da ih posećuje više puta u toku dana, što je zaista neizvodljivo.

Ova njihova želja nam govori koliko je usluga značajna za korisnike i njihovoj potrebi da neko stalno bude uz njih, i koliko im prisustvo gerontodomaćice pruža osećaj sigurnosti,naročito kod korisnika koji žive sami i nemaju srodnike, koji se bukvalno osećaju zavisnim od gerontodomaćice.

Lično sam pred kraj usluge obišla i razgovarala sa većinom korisnicika. Razočarani su zbog prestanka pružanja usluge ali se nadaju ponovnom njenom uspostavljanju. Jedan deo njih jednostavno nije u stanju da razume na koji način ova usluga funkcioniše, da je privremenog karaktera i da njen nastavak zavisi od više faktora.
Svi su se izjasnili da bi želeli da i dalje koriste uslugu ,uz nadu da posete gerontodomaćica budu još češće, što govori o njenom značaju i potrebi za daljim nastavkom pružanja usluge na teritoriji opštine Ćićevac. Bilo bi lepo i krajnje humana da opština iznađe mogućnost za to”, kaže Slađana Ribać.

Projekat ’’Pomoć u kući u Ćićevcu za one kojima je najpotrebnija’’ realizuju u partnerstvu Opština Ćićevac i Udruženje građana za podršku evrointegracijama ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca, a finansijski ga je podržala Evropska unija

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content