SPORAZUM GRADA I NSZ: Za programe zapošljavanja Kruševac obezbedio 24,1 milion dinara

0

U Gradskoj upravi danas su potpisani Sporazumi u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2022. godinu.

Odlukom o budžetu grada Kruševca opredeljeno je 24,1 milion dinara za sprovođenje LAPZ 2022.godine, od čega je 3,1 milion izdvojen na ime prenetih obaveza iz prethodne godine, a 21 milion za programe:

Za subvencija za samozapošljavanje predviđeno je 9 miliona dinara a za subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih 3 miliona dinara.

Dva miliona dinara namenjeno je za Program stručne prakse koliko i za Program sticanja praktičnih znanja.

Za Program javnih radova opredeljeno je milion dinara.

Sporazumom o sufinansiranju predviđeno izdvajanje ukupno 33.333.333 dinara za realizaciju programa, od čega Grad Kruševac učestvuje sa 51% ili 17 miliona, a Nacionalna služba sa 49% ili 16.333.333 dinara. Za Javne radove grad izdvaja 4 miliona dinara.

Prema podacima iz Statističkog biltena NSZ u Kruševcu je u martu 2022. godine registrovano 8.550 nezaposlenih osoba.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content