Stipendije za studente iz Varvarina

U opštini Varvarin je Komisija za stipendiranje studenata raspisala konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Varvarin za školsku 2016/17 godinu.

Pravo na ovu stipendiju imaju studenti fakulteta od druge godine studija, pa do završnih godina, pri čemu se završna godina računa sa zadnjim semestrom redovnih studija i to pod uslovima da postižu rezultate u studiranju izražene kroz visoku prosečnu ocenu od najmanje 8 (osam) na prethodnoj godini studija, da imaju prebivalište na teritoriji opštine Varvarin od najmanje 5 godina i da nisu korisnici republičke stipendije, odnosno kredita.

Prijave kojetreba da sadrže i kratku biografiju, se podnose na konkurs u roku od 15 dana od dana raspisivanja konkursa, a studenti uz prijavu podnose od dokumentacije i potvrdu fakulteta o upisu godine studija, potvrdu o položenim ispitima sa prosekom ocena iz prethodne godine i fotokopiju lične karte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se predajom preko pisarnice Opštinske uprave ili poštom na adresu: Opština Varvarin – Komisija za stipendiranje studenata, Marina Marinovića 34, 37260 Varvarin sa naznakom “Prijava na konkurs za dodelu stipendija za studente za 2016/2017 godinu”, i to u roku od 15 dana od raspisivanja konkursa.

Prijava za konkurs može se preuzeti u Opštinskom uslužnom centru, odnosno sa zvaničnog sajta opštine www.varvarin.org.rs. Konkurs je otvoren od 15. novembra i trajaće do 29. novembra 2016. godine.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content