Traže se gerontodomaćice za područje Opštine Varvarin

Opština Varvarin je sprovela proceduru odabira pružaoca usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe u okviru projekta ”Pomoć u kući za dostojanstvenu starost”, koji će u narednih 12 meseci organizovati pružanje usluge za stanovnike opštine Varvarin kojima je potrebna.

Ocenjene su dve pristigle ponude i odabrana je Asocijacija za razvoj Žagubice iz istoimenog mesta, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju i pružanju ove usluge i poseduje sve potrebne uslove da bi usluga bila pružena u skladu sa nacionalnim propisima i standardima. Asocijacija trenutno organizuje pružanje ove usluge u četiri opštine u Istočnoj Srbiji.

Potpisivanjem ugovora otpočela je i procedura prijavljivanja potencijalnih korisnika u Centru za socijalni rad u Varvarinu. Svi stanovnici opštine Varvarin zainteresovani da primaju uslugu pomoć u kući treba da se prijave Centru za socijalni rad koji vodi zakonom definisan postupak za ostvarivanje prava na uslugu.

Pravo na podnošenje zahteva imaju i zakonski zastupnici, ukoliko je lice pod starateljstvom, srodnici sa kojim žive u zajedničkom domaćinstvu ili druge osobe, koje pismeno ovlasti lice kojem je pomoć potrebna. Postupak za priznavanje prava na pomoć u kući može po službenoj dužnosti pokrenuti Centar i to na inicijativu drugih organa, organizacija, ustanova i građana, ili ako se prilikom vršenja svojih poslova došlo do saznanja da je nekom licu potrebna takva vrsta usluge. Više informacija o postupku može se dobiti u Centru za socijalni rad ili putem telefona 037.788157.

Asocijacija za razvoj Žagubice je raspisala konkurs za zasnivanje radnog odnosa za 15 gerontodomaćica sa teritorije opštine Varvarin koje bi neposredno pružale usluge korisnicima. Konkurs je otvoren do 14. avgusta a sve zainteresovane osobe mogu da se bliže informišu na telefone 012.7643815 i 063.434970.

Pružanje usluge će započeti tokom avgusta, neposredno po završetku postupka za ostvarivanje prava na uslugu i prijema gerontodomaćica u radni odnos. Projekat predviđa da usluga obuhvati minimalno 80 korisnika.

Ova aktivnost je deo projekta ”Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finansira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs), u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017.

Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content