U EDUKATIVNOM CENTRU: Završna konferencija projekta “Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi”

0

U Edukativnom centru danas je održana završna konferencija projekta “Garancije za mlade u lokalnim politikama i praksi”.

Cilj programa “Garancije za mlade”, koji se sprovodi u Evropskoj uniji, je da mladima do 25 godina starosti omogući da četiri meseca nakon završetka školovanja imaju posao, praksu, obuku ili dalje školovanje.

Ovim projektom hteli smo da ispitamo kakve su potrebe mladih na lokalnom nivou, kakvi su kapaciteti aktera i da damo preporuke šta treba uraditi kako bi Kruševac spreman dočekao ovaj program“, kazao je Ilija Jovanović iz Edukativnog centra predstavljajući projekat.

Violeta Stevović i Ilija Jovanović iz Edukativnog centra

Tokom rada na projektu organizovane su prezentacije, sastanci sa organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, istraživanja i urađen je predlog praktične politike.

Želeli smo da “Garancije za mlade” spustimo na lokalni nivo, da vidimo šta se može uraditi da mladim ljudima obezbedimo usluge koje su im neophodne da ne statiraju na Tržištu rada. Urađena je i analiza primene ovog programa u EU i primeri dobre prakse koji nam mogu biti od koristi. U procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade do 2025. godine ušle su i “Garancije za mlade” što je tek prvi korak ka sprovođenju”, naglasila je Violeta Stevović, izvršna direktorka Edukativnog centra.

Jelena Stojanović iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) podsetila je da je procenat mladih među nezaposlenima u Srbiji viši nego na nivou Evropske unije.

Skoro 20% od ukupnog broja mladih nije niti u procesu obrazovanja niti u procesu rada što je alarmantno. Obrazovanje ne prati potrebe tržišta rada”, kazala je Stojanovićeva.

Ona je podsetila da 2023. godine kreće faza implementacije programa a u prvoj fazi biće sprovedeni pilot-programi u pet opština.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content