U Župi najviše novca dobile televizije

U poslednje tri godine, na konkursima za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja u Opštini Aleksandrovac, više od 90 % novca dobile su televizijske kuće i produkcije.

Za razliku od Opštine Brus, gde su za projekte od javnog interesa u oblasti informisanja podelili 14.000.000 dinara, u Aleksandrovcu su bili mnogo štedljiviji i u ove svrhe opredelili 6.475.000 dinara.

Od pomenutog iznosa najviše novca otišlo je na račun Televizije Melos iz Kraljeva – 2.400.000 dinara.

Za projekat pod imenom “Župska hronika” TV Melos je 2016. godine dobila 1.000.000 dinara, 2017. godine 600.000 dinara a 2018. 800.000 dinara.

Projekat identičnog imena, “Župska hronika”, doneo je RTV Kruševac  1.800.000 dinara, po 600.000 dinara svake godine.

Za projekte istog imena i koncepta za tri godine potrošeno je 4.200.000 dinara.

Lokalna, aleksandrovačka, TV Diskos inkasirala je na tri konkursa 1.200.000 dinara za tri različita projekta.

Pored TV stanica novac su dobijale i produkcijske kuće.

Za projekat “Sport 037”, odnosno praćenje sportskih događaja u Aleksandrovcu i okolini produkcija “Albatros” iz Kruševca je 2017. godine dobila 100.000 dinara a ove godine 250.000 dinara.

“Laki production” iz Laćisleda je 2017. godine za projekat “Kulturno nasleđe Župe” podržan sa 100.000 dinara.

Ove godine solidnih 300.000 dinara dobio je i projekat “Blagovremeno informisanje građana opštine Aleksandrovac o podizanju svesti o zaštiti životne sredine” Konsultanske aktivnosti Boban Pribanović marketing, ugostiteljstvo i izdavaštvo “Župa Okeanija”.

U ovom slučaju ostaje nejasno o kojoj vrsti medija se radi – novinama, internet portalu, produkciji ili nečemu četvrtom.

Inače, 8. januara 2018. godine, Agencija za privredne registre je donela rešenje o brisanju Boban Pribanović, preduzetnik konsultanske aktivnosti, marketing, ugostiteljstvo i izdavaštvo Župa Okeanija Aleksandrovac, na zahtev Narodne banke Srbije, zbog blokade poslovnog računa duže od dve godine.

Nakon žalbe, 19. februara ove godine, doneto je rešenje o obustavi postupka brisanja iz Registra privrednih subjekata preduzetnika.

Jedini prestonički medij koji je uspeo da dobije novac na konkursima u Aleksandrovcu je “Dan Graf” iz Beograda, izdavač lista “Danas”. Njima je prošle godine pripalo 200.000, a ove 125.000 dinara.

Analizom raspodele sredstava dolazimo do podatka da je više od 90% sredstava za javno informisanje Aleksandrovac dodelio TV kućama i produkcijama, dok su štampani mediji, a pogotovo internet mediji. potpuno zanemareni.

Konkurs iz 2016. godine specifičan je i zbog toga što su strukovna udruženja zatražila da bude poništen.

Opština Aleksandrovac raspisala je 9. februara Konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji Oštine Aleksandrovac u 2016. godini. Suprotno Zakonu i Pravilniku ova opština je odlučla da sufinansira „informisanje o redovnom radu i aktivnostima organa opštine Aleksandrovac i aktuelnim dešavanjima od značaja za život i rad građana na teritoriji opštine Aleksandrovac” kao i “informisanje o manifestacijama, kulturnim i drugim programima koji se organizuju pod pokrovitelјstvom ili u saradnji sa opštinom Aleksandrovac

Kako ni nakon reagovanja Koalicije novinarskih i medijskih udruženja opštine Novi Kneževac i Aleksandrovac nisu uskladile konkurs sa Zakonom, Koalicija je odlučila da ne učestvuje u radu komisija za izbor projekata koji će se sufinansirati iz budžeta ovih opština”, objavila je koalicija novinarskih i medijskih udruženja“.

Nakon ovog saopštenja nekoliko medijskih kuća je odustalo od konkursa.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content