UDRUŽENJE ŽENA PEŠČANIK: Okrugli sto o zaštiti žena od seksualnog nasilja

Udruženje žena Peščanik organizuje danas, 17. maja, u sali hotela Golf, od 13.00 do 15.00 sati, okrugli sto o zaštiti žena od seksualnog nasilja.

Okrugli sto jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje“.

Projekat sprovodi Autonomni ženski centar, uz podršku Austrijske razvojne agencije, u saradnji sa 9 ženskih grupa u Srbiji uključujući i UŽ Peščanik.

Cilj okruglog stola je promovisanje projekta i postizanje saglasnosti u zajednici o neophodnosti osnivanja kriznog centra za podršku ženama sa iskustvom seksualnog nasilja. Na okrugli sto, pozvani su predstavnici i predstavnice lokalnih uprava i institucija i ustanova u Rasinskom okrugu.

Govornice  su: Danica Todorov, jedna od autorki projekta i koordinatorki centra za žene sa iskustvom seksualnog nasilja u Vojvodini, Branislava Golić, savetnica u Savetovalištu za žrtve seksualnog nasilja u Sremskoj Mitrovici i i Jelena Ivković, koja će govoriti o rezultatima istraživanja o seksualnim i reproduktivnim pravima  među mladima.   

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, seksualno nasilje je seksualni čin, pokušaj ostvarivanja tog čina, neželjeni komentar ili predlog usmeren protiv osobe i njene seksualnosti. Seksualno nasilje javlja se i u doba mira i u oružanim sukobima i smatra se jednim od najtraumatičnijih i najčešćih kršenja ljudskih prava.

Istraživanja, koje je sprovela Misija OSCE 2018, među 15000 žena govore da je svaka druga žena, starija od 15 godina doživela neki oblik seksualnog uznemiravanja.

Seksualno nasilje se retko prijavljuje i retko procesuira. Podaci prikupljeni od javnih tužilaštava u Kruševcu, za Kruševac, Ćićevac i Varvarin, u Trsteniku i u Brusu za Brus i Aleksandrovac pokazuju da je za 4 godine, od juna 2017. kada je počeo da važi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici do kraja 2021. podneto 15 krivičnih prijava za silovanje. U 4 slučaja, sačinjen je optužni predlog. Donete su 3 pravosnažne presude protiv počinilaca, jedan postupak je u toku, a u 2 slučaja primenjen je institut odlaganja krivičnog gonjenja. U ostalim slučajevima, prijave su odbačene zbog nedostatka dokaza.   

FOTO: Milena Đorđević

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content