Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj

U Opštini Ražanj u toku je realizacija projekta „Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“ koji finansijski podržava Evropska unija.

Stanovništvo opštine Ražanj ima izražene potrebe u oblasti socijalne zaštite
Stanovništvo opštine Ražanj ima izražene potrebe u oblasti socijalne zaštite

Partneri na projektu su Opština Ražanj, Centar za socijalni rad Ražanj, Udruženje „Sunčev zrak“ i Udruženje građana „Evrokontakt“ iz Kruševca.

Projekat finansira Evropska unija kroz program „Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ukupna vrednost projekta je 200.336 evra a donacija Evropske unije iznosi 180.302 evra.

Projekat se sastoji od dva segmenta. Prvi je pokretanje usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe koja je u potpunosti usaglašena sa zakonodavstvom i nacionalnim standardima. Uslugu pomoć u kući pružaće Centar za socijalni rad Ražanj koji ima iskustvo i kapacitete u pružanju usluga te vrste. Centar je angažovao 12 gerontodomaćica koje treba da pružaju uslugu za minimalno 60 korisnika ali već sada , posle mesec ipo dana od početka pružanja usluga, imamo 74 korisnika. – objašnjava Nenad Krstić, menadžer projekta.

Novina u pružanju usluge pomoć u kući za odrasle i stare osobe je sufinansiranje od strane korisnika.

To do sada nije bio slučaj u Opštini Ražanj jer je kompletnu uslugu finansirala lokalna samouprava. „Evrokonatkt“ je ovaj model finansiranja već primenjivao na projektu u Opštini Varvarin i imamo dobro iskustvo. Ljudi hoće da participiraju kada im se objasni zašta te pare služe. – dodaje Krstić.

Druga važna aktivnost u okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“  je izrada strategije socijalne zaštite.

Opština Ražanj je za četiri godine ostala bez 1.000 stanovnika
Opština Ražanj je za četiri godine ostala bez 1.000 stanovnika

Želimo da se socijalna zaštita strateški razvija u opštini Ražanj. Opština pati od boljke koju ima i većina komuna  u Srbiji. Uprkos dobrom geografskom položaju, na Koridoru 10, prisutan je  fenomen starenja populacije i depopulacije. Prema zvaničnim podacima opština je od za četiri godine, od popisa 2011. do 2015.godine, izgubila 1.000 stanovnika i sada ima 8.200 stanovnika. Veliki problem je i nezaposlenost. Stanovnicima Opštine Ražanj su potrebne usluge socijalne zaštite. Da bi stekli tačnu predstavu uradićemo mapiranje na reprezentativnom uzorku da utvrdimo koje su potrebe stanovništa opštine u oblasti socijalne zaštite. – objašnjava Krstić.

Predviđeno je da projekat „Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“, koji je zvanično započeo 5.juna, traje 20 meseci. Prvi utisci predstavnika „Evrokontakta“ su više nego povoljni.

U Opštini Ražanj su jako dobro organizovani i posvećeni tome što rade što nisam video u drugim sredinama. Jasan napredak se vidi jer je opština sređena i doterana. Meni kao menadžeru projekta olakšava posao to što imam sjajne saradnike u sve tri partnerske organizacije. Očekujem da se projekat realizuje kao što je zamišljeno.– ističe dobru saradnju Nenad Krstić.

Većina usluga socijalne zaštite u Srbiji u nadležnosti je lokalnih samouprava koje hronično imaju problem sa obezbeđivanjem sredstava.

Do sada je glavni problem bila održivost usluga po završetku projekta jer je teško naći donatora. Svi se oslanjaju na budžet a on, pogotovo u malim, siromašnim opštinama, zavisi od transfera sa nivoa republike. Generalno postoji problem sa finansiranjem. Donatori finansiraju pokretanje usluga ali ne i njihov nastavak. Ovakvi projekti trebali bi da ponude rešenje za takve probleme. – zaključuje Nenad Krstić, menadžer projekta „Unapređenje socijalne zaštite u Opštini Ražanj“.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content