Za izgubljene sudske sporove Grad Kruševac platio 185 miliona dinara!

0

U proteklih 18 meseci zbog izgubljenih sudskih sporova Grad Kruševac je morao da plati više od 185 miliona dinara!

Najviše novca plaćeno je roditeljima koji su tužili Dečju ustanovu “Nata Veljković”. Po ovom osnovu u 2016.godini plaćeno je 43,6 miliona a u prvih šest meseci ove godine čak 61,3 miliona dinara.

Tužbe su najčešće podnosili roditelji dece koja su korisnici usluga PU “Nata Veljković”. Sporovi su nastali usled propusta sistemske prirode i ovaj problem prisutan je u mnogim gradovima u Srbiji. Osim toga, tužbe podnose fizička lica i kada su u pitanju radni sporovi, naknade štete, dug, naknade za eksproprisano zemljište…– nabrajaju u Gradskoj upravi Kruševca.

Zbog ujeda pasa lutalica Grad Kruševac je u 2016. godini za nadoknadu oštećenim građanima morao da izdvoji 1,7 miliona dinara, a u prvoj polovini ove godine skoro 800.000 dinara.

Značajna sredstva, čak 63 miliona dinara, potrošena su za nadoknadu oduzetog zemljišta. Radi se o postupcima za eksproproprijaciju zemljišta koji su pokrenuti pre nekoliko decenija.

U slučaju tužbe GP “Jastrebac” protiv Grada Kruševca i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju radi naknade štete u iznosu od preko 400 miliona dinara, i to na ime uplaćene naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i troškova eksproprijacije za lokacije Centar 2 i Trg rasinskih partizana, Skupština grada je donela zaključak kojim se usvaja informacija Direkcije i uplaćena naknada za uređivanje pretvorena je u kvadrate, priznaje budućem investitoru. Ovim poravnanjem se crpi ceo tužbeni zahtev, pa “Jastrebac” nema više nikakvih potraživanja prema gradu Kruševcu, što predstavlja svojevrsnu vrstu uštede za grad. – objašnjavaju u lokalnoj samoupravi.

Ukupno je na ime izgubljenih sudskih procesa Grad Kruševac u prošloj godini platio 122,7 miliona dinara, a u 2017. godini 62,4 miliona.

U Gradskoj upravi ističu da izgubljeni sudski procesi i njihova naplata otežavaju rad, ali da “nikad nisu doveli u pitanje normalno funkcionisanje i rad ustanova i preduzeća”.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content