ZAVRŠEN PROJEKAT UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE: Strategija i mapiranje socijalnih potreba stanovništva

U Ražnju je održana finalna konferencija projekta ”Unapredjenje socijalne zaštite u opštini Ražanj”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati ostvareni tokom realizacije projekta, medju kojima se izdvaja pružanje usluge pomoć u kući za preko 80 starih i odraslih osoba sa posebnim potrebama, stanovnika opštine Ražanj, u skladu sa propisima i standardima koji postoje u ovoj oblasti. Uslugu je organizovao Centar za socijalni rad Ražanj, koji je angažovao 12 sertifikovanih pružalaca usluge (gerontodomaćica) i jedno stručno lice koje je koordinisalo organizaciju i pružanje usluge korisnicima.

Unapredjen je normativni okvir za socijalnu zaštitu, izradjeni su ili izmenjeni svi neophodni dokumenti u ovoj oblasti, a Skupština opštine Ražanj je na sednici održanoj 31. januara 2019. godine usvojila i Strategiju razvoja socijalne zaštite u opštini Ražanj, koja je izradjena u okviru projekta i predstavlja prvi strateški dokument Opštine Ražanj u ovoj oblasti.
Izvršeno je i mapiranje potreba stanovnika opštine Ražanj za uslugama socijalne zaštite, koje će biti od velike koristi prilikom planiranja novih usluga u opštini”, istaknuto je na konferenciji.

Projekat ”Unapredjenje socijalne zaštite u opštini Ražanj” je realizovala Opština u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Ražanj i udruženjima građana ”Sunčev zrak” iz Ražnja i ”Evrokontakt” iz Kruševca. Realizaciju projekta je finansijski podržala Evropska unija kroz projekat ”Razvoj efektivnih usluga zajednice u oblčastiobrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou”. Vrednost projekta iznosila je 200.336,18 evra, od čega je donacija Evropske unije iznosila 180.302,56 evra, a ostatak je sufinansirala Opština Ražanj. Projekat je trajao 20 meseci.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content