ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA: “Imam diplomu i slobodan sam”

U ponedeljak, 4. februara, u Varvarinu će biti održana završna konferencija projekta “Imam diplomu i slobodan sam”.

Na konferenciji će govoriti Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin, Marija Vesligaj, menadžer projekta, Jelena Miladinović, koordinatorka projektnih aktivnosti, predstavnici Kancelarije za mlade i nastavnika i profesora a biće prikazana i TV emisija o projektu.

Projekat ”Imam diplomu i slobodan sam” je drugi projekat za koji je Opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske unije. Projekat je nastao kao odraz realne potrebe Opštine Varvarin da radi na problemu ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja, stavljajući, na taj način, decu i mlade u prioritete lokalne zajednice, kako je i definisano u Strategiji socijalne zaštite Opštine Varvarin.

Kako sredstva iz lokalnog budžeta nisu dovoljna da zadovolje sve potrebe lokalne zajednice, lokalna samouprava je odlučila da poboljša postojeće i uvede nove pristupe ovom problemu kroz razvojne projekte, uz pomoć donatorskih fondova. Stvaranjem institucionalnog i normativnog okvira za suočavanje sa ovim problemom i realizacijom prvog godišnjeg akcionog plana, opština je pokrenula jedan neprekidni niz sprovođenja mera prevencije, intervencije i kompenzacionih međusektorskih mera.

Opšti cilj projekta je da doprinese uvećanju pokrivenosti, značaja i efikasnosti završetka formalnog obrazovanja u Srbiji, u skladu sa svojim strateškim ciljevima, kroz redukovanje pojave ranog napuštanja škole i odustajanja od formalnog obrazovanja dece i omladine.

Specifičan cilj projekta je redukovanje pojave ranog napuštanja škole i odustajanja od formalnog obrazovanja u Opštini Varvarin, kroz stvaranje institucionalnog i normativnog okvira za suočavanje sa ovim problemom, kao i sprovođenjem prevencije, intervencije i kompenzacionih međusektorskih mera”, ističe Marija Vesligaj, menadžer projekta.

Tokom realizacije projekta su obezbeđeni svi potrebni institucionalni i normativni uslovi sprovođenja mera prevencije ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja, realizovan je prvi Opštinski akcioni plan za prevenciju ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja a javnost je upoznata sa značajem prepoznavanja problema, rizika i posledica ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja kao i angažovanjem svih dostupnih resursa jedne zajednice da kroz međusektorski pristup rade na rešavanju ovog problema.

Projektne aktivnosti su bile najviše usmerene ka deci i mladima osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta, 1.105 đaka, kao i roditeljima i stareteljima, 405 osoba

Projekat „Imam diplomu i slobodan sam“ realizuju u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje samohranih majki „Kneginja Milica“ Kruševac. Projekat finansira Evropska unija. Vrednost projekta iznosi 181.459,20 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262,79 evra. Projekat sprovodi Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnogdruštva, kao i relevantne institucije na lokalu.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content