Tekstovi objavljeni u kategoriji " Grad Kruševac "

  • Zamenom svetiljki do ušteda

    Zamenom svetiljki do ušteda

    Grad Kruševac je potpisao ugovor za realizaciju projekta javno – privatnog partnersta za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u naseljima grada Kruševca.…


  • Zašto su nam kolevke prazne?

    Zašto su nam kolevke prazne?

    Broj stanovnika na području Grada Kruševca u poslednjih 25 godina se konstantno smanjuje, a Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac će kroz seriju tekstova i projekat „Zašto su nam kolevke prazne?…