Заштита приватности као питање конкуренције на тржишту

Заштита приватности постаје све важнији аспект свакодневног живота у дигиталном свету. Све више података се скупља, чува и користи за различите сврхе, што може довести до нарушавања приватности појединца. Стога, питање заштите приватности…

Контрола примене и етичка употребе вештачке интелигенције

Вештачка интелигенција (ВИ) постаје све присутнија у нашем свакодневном животу, како у пословном, тако и у приватном сектору. Она може бити најважнија технологија коју је развио људски род. Она је важан алат за истраживаче. Пример је систем…

Улога Народне скупштине у унапређењу заштите података о личности

Народна скупштина има кључну улогу у унапређењу заштите података о личности у земљи. Она је одговорна за доношење закона и прописа који регулишу начин на који се подаци о личности користе и заштићују. Један од важних закона који се тиче…
Skip to content