Brus raspisao licitaciju za zakup poljoprivrednog zemljišta

U Brusu je opština raspisala oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Brus za 2016. godinu.

Prema uslovima licitacije, pravo učešća u ovom javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 07.10.2016. godine do 14:00 časova. Blagovremenim će se smatrati one prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Brus do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje mogu se izvršiti u kancelariji br. 3 na drugom spratu zgrade Opštine Brus svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

Zainteresovani ponuđači obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje mogu izvršiti za sve KO dana 03.10.2016. godine od 7:00 do 15:00 časova ali su dužni da se dan ranije prijave u zgradi opštine Brus, kancelarija br.3, u radno vreme od 07:00-15:00 časova.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta održaće se 10.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova u zgradi Opštine Brus. Zemljište se daje u viđenom stanju, a licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja i plaća se unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Detaljnije na http://brus.rs/javni_poziv.html

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content