DO 12. SEPTEMBRA: Javna rasprava o nacrtu rebalansa budžeta

U toku je Javna rasprava o Nacrtu Odluke o rebalansu budžeta Grada Kruševca.

Javna rasprava traje od 28. avgusta do 12. septembra 2020. godine.

U četvrtak, 10. septembra, u 13 sati, u sali 34 Gradske uprave biće održana javna tribina.

Uvid u tekst Nacrta može se izvršiti u kancelariji 59 Odeljenja za finansije Gradske uprave Grada Kruševca svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 414-858.

Uvid u Plan investicija može se izvršiti u kancelariji 25 Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Kruševca svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 414-720.

Predstavnici obrađivača i načelnik Gradske uprave će u postupku javne rasprave obrazlagati akta koja su na javnoj raspravi.

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za finansije i/ili Odeljenje zainvesticije, privredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kruševca, Gazimestanska br. 1, 37000 Kruševac ili na E-mail adresu: protokol@krusevac.rssa naznakom “Primedbe na Nacrt Odluke o rebalansu budžeta Grada Kruševca za 2020. godinu, odnosno “Primedbe na Plan investicija-Rebalans za 2020. godinu”.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content