DOM ZDRAVLJA: Praznična dežurstva

Dežurne službe Doma zdravlja Kruševac će u dane 01., 02. i 07. januar 2019. godine raditi po sledećem rasporedu:

Služba hitne medicinske pomoći – 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine – 24 sata

Ambulanta u Dijagnostičkom centru – od 07.00 do 20.00 sati

Ambulanta u Konjuhu – od 07.00 do 13.30 sati

Ambulanta u Velikim Kupcima – od 07.00 do 13.30 sati

Ambulanta u Velikom Šiljegovcu – od 07.00 do 13.30 sati

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 07.00 do 20.00 sati

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content