Evropska Unija finansira projekat pomoći starim osobama u Varvarinu

1

U Varvarinu je promovisan projekat “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” koji, uz finansijsku podršku Evropske Unije, sprovode Opština Varvarin i Udruženja građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt”.

U Opštini Varvarin je, već nekoliko godina, preko Crvenog krsta, angažovano 12 gerontodomaćica koje pružaju pomoć za oko 100 starih i iznemoglih osoba koje imaju status socijalno ugroženih lica.

Zoran Milenković, Marija Vesligaj i Sretina Dobrodolac na promociji projekta "Pomoć u kući za dostojanstvenu starost" FOTO: S. Milenković
Zoran Milenković, Marija Vesligaj i Sretina Dobrodolac na promociji projekta “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” FOTO: S. Milenković

Preko ovog projekta pomoć će dobiti i stare osobe koje nisu u stanju socijalne potrebe. I kada se projekat završi nastaviće se sa pružanjem usluga s tim što će oni koji imaju mogućnosti to plaćati“, istakao je Zoran Milenković, predsednik Opštine Varvarin.

Budžet Opštine Varvarin za 2016. godinu iznosi 509.636.735 dinara a za socijalnu zaštitu je izdvojeno 27.711.000 dinara. Ova sredstva su namenjena Centru za socijalni rad, Dnevnom boravku za decu i mlade sa posebnim potrebama, narodnoj kuhinji, nezaposlenim porodiljama, korisnicima socijalne pomoći i drugim kategorijama.

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine Opština Varvarin ima 17.966 stanovnika. Starije od 65 godina je čak 3.994 stanovnika a od 60 godina 5.460 što nas svrstava među najstarije opštine u Srbiji. Mnoge stare osobe su prepuštene same sebi. Žive od poljoprivrede, nemaju penziju i kvalitet života vezan je za njihovo zdravstveno stanje. Dodatni problem je i u tome što je Varvarin karakteristično ruralna opština. Zato je projekat “Pomoć u kući za dostojanstvenu starost” za nas izuzetno važan”, kazao je Milenković.

Vrednost projekta koji će trajati 18 meseci  je 187.211 evra a donacija Evropske Unije iznosi 152.973 evra.

Sretina Dobrodolac, stručni konsultant na projektu, je naglasila da Varvarin ima usvojene  dve veoma bitne strategije, Strategiju održivog razvoja od 2007. do 2017. godine i Startegiju socijalne politike od 2007. do 2012. godine za koju je 2014. godine urađena revizija.

Postojanje strateških dokumenata je preduslov da se konkuriše za sredstva kod Evropske Unije. Standardi koji postoje u ovoj oblasti su veoma visoki i zato je važno sprovođenje ovog projekta“, naglasila je Sretina Dobrodolac.

Marija Vesligaj, koordinatorka projekta koji je finansijski podržala Evropska Unija FOTO: S. Milenković
Marija Vesligaj, koordinatorka projekta koji je finansijski podržala Evropska Unija FOTO: S. Milenković

Marija Vesligaj, koordinatorka projekta, ističe da je najpre potrebno doneti odgovarajući pravni okvir za realizaciju projekta. Nakon toga će uslediti istraživanje na terenu o potrebama starih osoba. Sve gerontodomaćice koje će raditi na projektu moraju biti akreditovane.

Očekujemo da će tokom projekta 15 gerontodomaćica opsluživati najmanje 80 starih osoba. Prednost će imati osobe sa invaliditetom a trudićemo se da ispoštujemo rodnu ravnopravnost, odnosno da muškarci i žene kao korisnici budu ravnomerno zastupljeni. Gerontodomaćice će starim osobama pomagati u nabavci i spremanju hrane, održavanju lične higijene i higijene stambenog prostora ali i omogućiti im dostupnijom zdravstvenu zaštitu”, zaključila je Marija Vesligaj.

You might also like More from author

1 Comment

  1. Mikica says

    Dobro je da se neko i kod nas setio starih. Svaka čast z aideju i inicijativu!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to content