I Evropa traži restituciju

Da Evropa prati dešavanja u Srbiji na svim poljima pokazala je i najnovija rezolucija spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta vezano za napredak Srbije. U ovoj rezoluciji EP je ponovo pozvao srpsku Vladu da usvoji izmene Zakona o restituciji, kao i da omogući da se oduzeta imovina vlasnicima vraća u naturi.

Predstavnici Mreže za restituciju su izjavili da očekuju da izmene Zakona budu usvojene pre raspuštanja Skupštine. Istovremeno, oni pozdravljaju inicijativu Vlade prema kojoj treba da se usvoji zakon kojim će se obeštetiti žrtve holokausta.

Novi Zakon o restituciji je bio na javnoj raspravi koja je završena pre više od pola godine, ali se odugovlačilo sa njegovim upućivanjem u Skupštinu. Iz Mreže za restituciju tvrde da je u pitanju korist privilegovanih pojedinaca na svim nivoima vlasti, koji su tu imovinu koristili besplatno i kojima odgovara odlaganje procesa.

agencija-za-restitucijuInače, uvidom u evidenciju podnetih zahteva, izmene zakona uticaće na oko 320.000 građana koji su uključeni u proces restitucije. Statistika kaže da se najveći deo tih zahteva odnosi na potraživanja poljoprivrednog zemljišta (prosečno potraživanje je malo: od 2 do 4 hektara), a radi se o ukupno nekih 85 do 100 hiljada hektara, što predstavlja jednu osminu poljoprivrednog zemljišta u Srbiji.

Predlog ovog generalnog Zakon o restituciji ne predviđa nikakav novac u ovom trenutku, nego tek na neko odloženo vreme i to emitovanjem obveznica. Procena Mreže za restituciju je da je državu odlaganje ovog procesa više od dve decenije do sada koštalo minimum 200.000 EUR godišnje.

I iz Rasinskog okruga je evidentiran određen broj zahteva za restituciju, a kompletan spisak svih zahteva je dostupan na sajtu Agencije za restituciju. Tu se i naši sugrađani mogu informisati o detaljima prijave, ali i o toku i trenutnom statusu predmeta pred Agencijom.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content