“IMAM DIPLOMU I SLOBODAN SAM”: Formirana Baza podataka dece u riziku

U Varvarinu je održana finalna konferencija projekta „Imam diplomu i slobodan sam“.

Svrha projekta bila je redukovanje pojave ranog napuštanja škole i odustajanja od formalnog obrazovanja u opštini Varvarin, kroz stvaranje institucionalnog i normativnog okvira za suočavanje sa ovim problemom, kao i sprovođenjem prevencije, intervencije i kompenzacionih međusektorskih mera.

Predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić izrazio je nadu da je projekat realizovan uspešno i da je pomogao deci koja rano napuštaju sistem obrazovanja, dok je menadžerka projekta Marija Vesligaj podsetila da su se realizatori projekta vodili određenim aktivnostima koji su osmišljeni i odobreni od strane Evropske unije, koja je i finansirala projekat „Imam diplomu i slobodan sam“.

Mi smo formiranjem Intersektorskog tima i izradom usvajanjem Opštinskog akcionog plana za prevenciju ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja najpre obezbedili sve normative u okviru institucija za sprovođenje ovog projekta“, istakla je Marija Vesligaj.

Novinu predstavlja  formiranje baze podataka dece u riziku, a koordinatorka Kancelarije za mlade u Varvarinu  Marija Brajović izražava očekivanje da će ta baza podataka biti nešto što će rezultirati praćenjem srednjoškolskog obrazovanja te dece.

Ako je nekom nešto potrebno Kancelarija za mlade, kao deo lokalne samouprave, je tu da pruži apsolutnu podršku deci, što smo radili i godinama unazad i nadam se da ćemo to raditi i u budućnosti“, rekla je Marija Brajović.

Koordinatorka projektnih aktivnosti Jelena Miladinović tvrdi da je baza podataka data na korišćenje osnovnim školama, Domu zdravlja „Dr Vlastimir Godić“, Centru za socijalni rad i Policijskoj upravi objasnivši da ona omogućava brzi protok informacija radi rane detekcije dece u riziku, a time omogućava i blagovremeno sprovođenje tih međusektorskih mera.

Predstavnik profesora i nastavnika Zdravko Ćirić istakao je da su oni putem ovog projekta, kroz aktivnosti konkursa u vidu materijala i sportskih dešavanja, dobili i dodatne smernice za preventivu ranog napuštanja obrazovanja naglasivši da su se na ovaj način mogle uvideti i određene vrednosti koje nudi Evropska unija.

Projekat „Imam diplomu i slobodan sam“, finansiran od strane Evropske unije, realizovali su u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje samohranih majki „Kneginja Milica“ Kruševac. Vrednost projekta iznosila je 181.459,20 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262,79 evra. Projekat sprovodi Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. Projekat se sprovodi u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“, a ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu.

Izvor: Temnić.Info

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content