JAVNI POZIV: Grad traži preduzeće za održavanje puteva

Grad Kruševac objavio je javni poziv za izbor privatnog partnera i dodelu javnog ugovora za održavanje puteva, na teritoriji ovog grada.

Javno-privatno partnerstvo je predviđeno bez elemenata koncesije za rehabilitaciju i urgentno održavanje puteva, ulica i nekategorisanih puteva, sa javnim plaćanjem.

Ugovor se zaključuje na sedam godina. Kao sredstvo obezbeđenja privatni partner je dužan da dostavi original bankarsku garanciju u iznosu od 14 miliona dinara.

Rok za ponude je 24. februar za kada je zakazano i javno otvaranje prispelih ponuda.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content