JAVNI POZIV: Ko će dobiti koncesiju za apoteke u Rasinskom okrugu?

Grad Kruševac objavio je javni poziv za davanje koncesije za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog okruga.

Koncesionar će biti dužan da ponudi zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme za najmanje 75 zaposlenih u Apoteci Kruševac uz poštovanje najmanje istog nivoa ugovorene zarade koju su imali u trenutku usvajanja Koncesionog akta 20.09.2019. godine kojim u periodu od najmanje dve godine od zaključenja ugovora neće moći da otkaže ugovor o radu po osnovu tehnološkog viška.

Ponuđena jednogodišnja koncesiona naknada ne može biti niža od 35.000 evra.

Rok za podnošenje ponuda je 15.01.2020. godine.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content