JKP “VODOVOD”: Za vreme vanrednog stanja komunikacija sa korisnicima elektronskim putem

JKP “Vodovod” obaveštava sve korisnike da za vreme trajanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, sve zahteve, molbe i pitanja upućuju elektronskim putem na mejl : zahtevi@vodovodks.co.rs
ili putem telefona u zavisnosti od službe / vrste zahteva koje imaju prema preduzeću.

Telefoni:
Služba održavanja vodovodne mreže (prijava kvarova na vodovodnoj mreži):
037/415-334
Služba održavanja kanalizacione mreže (prijava kvarova na kanalizacionoj
mreži): 037/415-323
Služba za tehničku pripremu i projektovanje ( Služba za priključke )
(zahtevi za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, zahtevi za
odvajanje vodomera zbog izmirenja obaveza, zahtevi za izradu urbanističkog
projekta): 037/415-326
Pravna služba (naknada štete, promena imena korisnika i dr. pravni
poslovi): 037/415-313
Služba računovodstva (sve informacije vezane za knjiženja po plaćenim
računima za pravna lica ) : 037/415-337
Služba unosa i obrade podataka (sve informacije vezane za knjiženja po
plaćenim računima za fizička lica): 037/415-316
Služba za očitavanje vodomera – šalter reklamacija (sporazumi o otplati
duga na rate, reklamacije korisnika na uvećanu potrošnju, očitavanje i sve
druge vrste reklamacija po računu): 037/415-324
Naplata – utuženja (sve informacije vezane za utuženja zbog dugovanja za
vodu): 037/415-317
Služba za javne nabavke (sva pitanja koja se odnose na javne nabavke):
037/415-330
Služba za baždarenje vodomera (sva pitanja koja se odnose na pucanje stakla
i oštećenje vodomera): 037/480-838, 064/884-1870
Služba vozno-mašinskog parka: 064/885-2150
Fabrika za proizvodnju vode – Majdevo: 064/824-9508
Postrojenje za preradu otpadnih voda: 064/824-9514
Sva druga pitanja koja se odnose na poslovanje preduzeća – centrala JKP
„Vodovod-Kruševac“: 037/415-301

Prijem stranaka moguć je samo u hitnim slučajevima, uz svu neophodnu proceduru prijema (kancelarija broj 1).

Iako će sve blagajne Vodovoda (koje se nalaze na adresama: Ul. Dušanova 46, Ul. Kosančićeva 3 – KCK, Ul. Jastrebačka 16) raditi u skladu sa propisanim merama, apelujemo na korisnike da svoje obaveze izmiruju korišćenjem e-banking plaćanja.

U cilju zaštite zdravlja ljudi koji borave prostorijama u JKP „Vodovod-Kruševac“ preduzete su sledeće mere:
1. Kontinuirano se dezinfikuju sva mesta sopstvenim snagama i sredstvima, počev od radnog prostora do motornih vozila i mašina;
2. Uvedena je obavezna upotreba sredstava za zaštitu u svim prostorijama gde se vrši prijem pošte i stranaka;
3. Svi izvršni direktori, direktori sektora, rukovodioci službi napravili su planove rada svojih službi za vreme trajanja vanrednog stanja radi nesmetanog odvijanja procesa rada;
4. Napravljen je plan rada Fabrike vode u Majdevu kako bi se organizovao nesmetani kontinuirani proces proizvodnje vode za vreme trajanje vanrednog stanja.
5. Napravljen je plan rada službi održavanja vodovodne i kanalizacione mreže , kako bi se organizovao nesmetani proces održavanja kanalizacione i vodovodne mreže, za vreme trajanja vanrednog stanja.

6. Osobe zadužene za kontakt sa medijima:Ana Berbakov ana.berbakov@vodovodks.co.rs, Tel. 064/850-6763;
Romana Karajović 808romanakarajovic@gmail.com, Tel. 063/ 117 – 3667;
Sanja Stojanović sanja.stojanovic@vodovodks.co.rs, Tel. 064/824-95-97.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content