NAGRADNI KONKURS: Likovni i video radovi o bezbednosti u saobraćaju

Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca, radi promovisanja bezbednosti u saobraćaju dece i mladih, raspisao je nagradni likovni i video konkurs.

Raspisuje se nagradni likovni konkurs za predškolce Predškolske ustanove „Nata Veljković“ Kruševac na temu „Moj putić za vrtić- Bezbedno dete u saobraćaju“(tema može biti bilo koji vid saobraćaja tj. pešačenje, vožnja bicikla i trotineta, javni prevoz i automobil).
Likovne radove treba crtati na papiru, u formatu minimum bloka br. 2, podloga i tehnika po slobodnom izboru (drvene bojice, voštane boje, tempere, vodene boje, flomasteri, kolaž …).
Radove predstavljene likovnim prikazom dostaviti u zgradu Gradske uprave grada Kruševca, Ulica Gazimestanska br. 1, kancelarija br. 17 (poštom, lično ili preko predškolske ustanove)ili fotografisati rad i poslati elektronskom poštomna mail adresu jelena.brkovic@krusevac.rs.

OBAVEZNO JE u mailu ili na poleđini rada napisati osnovne podatke o autoru (ime i prezime, naziv vrtića, grupa, broj telefona)sa naznakom “Za nagradni likovni konkurs”.

Pojedinac može konkurisati najviše sa jednim likovnim radom.

Konkurs je otvoren od 08.12.2022. godine do 20.12.2022. godine.

Desetnajbolje plasiranih radova, biće nagrađeni novčanim nagradama u pojedinačnom iznosu od 2.500 dinara neto, a nagrađeni radovi biće objavljeni na Facebook stranici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca.

Raspisuje se nagradni likovni konkurs za učenike od I do IV razreda osnovnih škola na teritoriji grada Kruševca na temu „Moj putić za školu – Bezbedno dete u saobraćaju“(tema može biti bilo koji vid saobraćajatj. pešačenje, vožnja bicikla i trotineta, javni prevoz i automobil).
Likovne radovecrtati na papiru, u formatu minimum bloka br. 2, podloga i tehnika po slobodnom izboru (drvene bojice, voštane boje, tempere, vodene boje, flomasteri, kolaž …).
Radove predstavljene likovnim prikazom dostaviti u zgradu Gradske uprave grada Kruševca, Ulica Gazimestanska br. 1, kancelarija br. 17 (poštom, lično ili preko škole)ili fotografisati rad i poslati elektronskom poštomna mail adresu jelena.brkovic@krusevac.rs.U mailu ili na poleđini rada napisati osnovne podatke o autoru (ime i prezime, naziv osnovne škole, razred i odeljenje, broj telefona)sa naznakom “Za nagradni likovni konkurs”.
Pojedinac može konkurisati najviše sa jednim likovnim radom.
Konkurs je otvoren od 08.12.2022. godine do 20.12.2022. godine.
Deset najbolje plasiranih radova po kategorijama, biće nagrađeni novčanim nagradama u pojedinačnom iznosu od 2.500 dinara neto, a nagrađeni radovi biće objavljeni na Facebook stranici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca.

Raspisuje se nagradni video konkurs za učenike od V do VIII razreda osnovnih škola na teritoriji grada Kruševca sa temom„Kaži šta znaš o saobraćaju“. Potrebno je snimiti video snimaku trajanju30 sekundi.U video snimku učenik treba prikazatiprimere bezbednog ili nebezbednog ponašanja učesnika u saobraćaju. Obavezno je prikazivanje lokacija u Kruševcu.
Video snimkena navedenu temu poslati elektronskom poštomna e-mail adresu jelena.brkovic@krusevac.rssa naznakom “Za nagradni video konkurs”. Autori su saglasni da se njihovisnimci mogu objavljivati.
Na konkurs učenici mogu poslati najviše jedan video snimak (snimljen mobilnim telefonom, foto aparatom, amaterskom kamerom i sl). Potrebno je da u e-mailu autor navede puno ime i prezime, razred i odeljenje, naziv škole, mesto i broj telefona.
Konkurs je otvoren od 08.12.2022. godine do 20.12.2022. godine.
Autori sedam prvoplasiranih radova biće nagrađeni novčanim nagradama u pojedinačnom iznosu od prvog do osmog mesta i to prvo mesto 4.000 dinara, sva ostala mesta od drugog do osmog po 3.000 dinara neto, a nagrađeni video snimci biće objavljeni na Facebook stranici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca.

Raspisuje se nagradni video konkurs za učenike srednjih škola na teritoriji grada Kruševca na temu „Kaži šta znaš o saobraćaju“.
Potrebno je snimiti video snimak u trajanju 30 sekundi.U video snimku učenik treba prikazati primere bezbednog ili nebezbednog ponašanja učesnika u saobraćaju.Obavezno je prikazivanje lokacija u Kruševcu.
Video snimke na navedenu temu poslati elektronskom poštomna e-mail adresu jelena.brkovic@krusevac.rssa naznakom “Za nagradni video konkurs”. Autori su saglasni da se njihovi snimci mogu objavljivati.
Na konkurs učenici mogu poslati najviše jedan video snimak (snimljen mobilnim telefonom, foto aparatom, amaterskom kamerom i sl). Potrebno je da u e-mailu autor navede puno ime i prezime, razred i odeljenje, naziv škole, mesto i broj telefona.

Konkurs je otvoren od 08.12.2022. godine do 20.12.2022. godine.
Autori sedam prvoplasiranih radova biće nagrađeni novčanim nagradama u pojedinačnom iznosu od prvog do osmog mesta i to prvo mesto 4.000 dinara, sva ostala mesta od drugog do osmog po 3.000 dinara neto, a nagrađeni video snimci biće objavljeni na Facebook stranici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content