Nedostojni za policiju – prihvatljivi za komunalnu policiju

Prema Nacrtu zakona o izmenama Zakona o komunalnoj policiji policajci koji su u “procesu dekriminalizacije policije” ostali bez posla moći će da se zaposle u komunalnoj policiji, piše “Danas”.

Oko 1.000 policajaca za koje je u “procesu dekriminalizacije policije” ustanovljeno da su nedostojni da se bave tim poslom, moći će pod povlašćenim uslovima da se zaposle u Komunalnoj policiji.

Pored otpuštenih policajaca, nacrt zakona predviđa da će u opštinskim komunalnim policijama i bivši pripadnici Vojske Srbije, prilikom razmatranja prijema u radni odnos, biti “jednakiji od drugih”. Time će uštedu koja će biti ostvarena smanjenjem broja zaposlenih u policiji i vojsci, direktno osetiti budžeti lokalnih samouprava koji će ih ubuduće plaćati, navodi se u tekstu koji je objavio “Danas”.

Poređenjem važećeg Zakona o komunalnoj policiji i nacrta njegovih izmena jasno se vidi namera izvršne vlasti da “uhlebi” one za koje nema mesta u policiji i vojsci. U članu aktuelnog zakona koji se bavi uslovima za obavljanje poslova izričito je navedeno da u Komunalnoj policiji ne mogu da rade osobe koje su osuđivane na kaznu zatvora do šest meseci i one kojima je ranije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti.

Ovih članova u nacrtu izmena zakona nema, čime se otvaraju vrata da “kriminalci” iz redova policije bez prepreka zasnuju radni odnos u Komunalnoj policiji.

Ono što je novina koju predviđa Nacrt izmena Zakona o komunalnoj policiji je član koji kaže da se “izuzetno, u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog policajca, može primiti profesionalni vojnik, preuzimanjem iz Vojske Srbije i ovlašćeni policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, pod uslovom da ispunjavaju i ostale uslove predviđene ovim zakonom”.

U policiji se trenutno sprovodi proces racionalizacije tokom koje bi, prema poslednjim navodima ministra policije Nebojše Stefanovića, oko 1.000 policajaca trebalo da ostane bez posla. Tokom čitavog procesa racionalizacije, za koju sindikalni predstavnici tvrde da se odvija pod nejasnim kriterijumima, ministar je koristio eufemizam “dekriminalizacija”, navodeći da u MUP-u nema mesta za “one koji su tražili mito od građana”.

Nacrtom izmena Zakona o komunalnoj policiji lokalnim samoupravama je ukinuto ograničenje broja komunalaca koje mogu da zaposle i omogućeno da njihov broj “prilagode svojim potrebama”.

 

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content