Nemci finansiraju nabavku opreme za odvojeno prikupljanje otpada

Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj sa 200.000 evra finansiraće nabavku posuda i vozila za odvojeno prikupljanje otpada za četiri opštine iz Rasinskog okruga.

Projekat „ Razvoj sistema odvojenog prikupljanja otpada za reciklažu“, u kojem su partneri Nemačka razvojna agencija, Grad Kruševac i opštine Aleksandrovac, Brus i Varvarin, doprineće unapređenju upravljanja komunalnim otpadom u skladu sa principima cirkularne ekonomije i ublažavanja efekata klimatskih promena, a radiće se i na komunikaciji sa građanima i njihovoj edukaciji o načinu razdvajanja otpada u domaćinstvima ( staklo, papir, PET ambalaža…).
Realizacijom ovog projekta, stvaraju se i uslovi za zapošljavanje određenih grupa stanovništva u sektoru reciklaže, pre svega romske populacije i socijalno ugroženih. Ova inicijativa će se dalje koristiti kao primer dobre prakse i biznis model za ostale regione u Srbiji i druge zemlje jugoistočne Evrope, kako se kroz modernizaciju komunalnih usluga doprinosi održivom razvoju i smanjenju stope nezaposlenosti. – istakli su prilikom potpisivanja ugovora predstavnici Nemačke razvojne agencije.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content