Nova donacija za primarnu selekciju otpada

U JKP „ Kruševac“ danas je održana konferencija za novinare povodom donacije od 280 kontejnera u okviru projekta „ Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u Kruševcu“.

Partneri na projektu su Grad Kruševac, koji ga je preko Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i pokrenuo 2016. godine, JKP “Kruševac”,  i nemačka organizacija GIZ, Projekat finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Novi kontejneri omogućavaju selektivno odlaganje otpada, odnosno reciklažu i ponovnu upotrebu, čime se smanjuje eksploatacija neobnovljivih resursa, smanjuje zagađivanje vode i vazduha i redukovanje količine ambalaže.

Prevashodni cilj projekta je smanjenje količine komunalnog otpada deponovanog na deponiji u Srnju, produženje njenog životnog veka, ali i podizanje svesti o razvrstavanju otpada kao bitnog segmenta cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine“, istakla je gradonačelnica Jasmina Palurović.

Tokom 2016.godine, JKP je dobilo oko 480 kanti, liniju za separaciju i 10 PET kontejnera ukupne vrednosti blizu dva miliona dinara.

Nastavkom projekta realizovane su donacije od 280 kontejnera za PET, papir, staklo i komunalni otpad, oko 480 kanti kamion i viljuškar, a u toku je izgradnja nadstrešnice u Reciklažnom centru.

Ukupna vrednost donacija je oko 20 miliona dinara.

Danas je počelo  i postavljanje reciklažnih kontejnera kojima će se pokriti oko 6500 domaćinstava i preko 1000 pravnih lica, a podelom kanti za komunalni otpad i PVC džakova za ambalažu obuhvatiće se oko 350 domaćinstava.

Paralelno sa podelom opreme, radiće se i na edukaciji stanovništva.

FOTO: www.krusevac.rs

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content