ODBORNICI USVOJILI KONCESIONI AKT: Apoteke u gradu idu pod koncesiju

Na 23. sednici Skupštine grada Kruševca usvojen je Koncesioni akt za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Kruševca.

Koncesionim aktom predviđeno je dodeljivanje koncesije na 15 godina. Koncesionar bi koristio 27 nepokretnosti u kojima trenutno posluje Apoteka Kruševac, uz obavezu plaćanja koncesione naknade Gradu Kruševcu. Ova naknada bi predstavljala prihod budžeta Grada i iz tih sredstava se prvenstvno planira obezbeđivanje dela sredstava za isplatu dugovanja Apoteke prema zaposlenima i komercijalnim poveriocima.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content