PREDAVANJE U NARODNOM MUZEJU: “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa”

Srpsko arheološko društvo u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije realizuje projekat “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“.

Predavanje koje će u utorak , 3. decembra, sa početkom u 12 časova biti održano u Kruševcu, i čiji je domaćin Narodni muzej Kruševac, namenjeno je predstavnicima lokalne samouprave – donosiocima odluka i stručnim službama, predstavnicima policije, škola, mesnih zajednica, bez čijeg rada briga o arheološkom nasleđu ne može biti kompletna.

Cilj projekta je da se kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama otpočne rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu. Projekat je do sada je realizovan u 27 gradova i opština u Srbiji.

U okviru predavanja prisutni će biti upoznati sa:
– procesom rada i specifičnostima arheoloških istraživanja
– zakonskim okvirima i međunarodnim konvencijama
– proceduralnim mogućnostima za aktivno uključivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa
– mogućnostima intersektorske saradnje radi bolje zaštite, promocije i održivog korišćenja arheološkog nasleđa“, objašnjava dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva.

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content