ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА ЖЕНА „ПЕШЧАНИК“: “Интерсекторско насиље: препознај и пружи подршку”

Током 15 година рада, од 2009. године до данас, близу 1000 грађанки са искуством породичног и / или партнерског насиља обратило се СОС телефону УЖ Пешчаник за подршку.

Искуства СОС консултанткиња показују да и поред закона и права на заштиту и медијске пажње која се посвећује питању насиља, многе жене које су доживеле насиље и даље нису довољно информисане о доступним видовима подршке и заштите. Неретко, чак и када имају информације, нису подржане од окружења и институција да затраже помоћ.

Последица непријављивања, али и неадекватног одговора заједнице на насиља према женама на личном плану је понављање и појава тежих облика насиља што додатно слаби ресурсе жене, нарушава њено ментално и физичко здравље и смањује капацитете за обављање посла и свакодневних обавеза. Насиље над женама значи мањак владавине закона и демократије и даљу дискриминацију жена”, истиче Снежана Јаковљевић из Удружења жена “Пешчаник“.  

Пројекат “Интерсекторско насиље: препознај и пружи подршку”, који Удружење жена Пешчаник спроводи уз подршку Реконструкције Женски фонд, Београд, намењен је женама које живе у сеоским срединама, Ромкињама, женама са инвалидитетом и другим женама које имају искуство такозване укрштајуће или дискриминације по више основа. Оне се сусрећу са бројним препрекама у остваривању својих права. На пример, језичким и националним (Ромкиње), физичким (жене које се тешко крећу, имају проблем са видом, слухом, говором), територијалним (жене које живе у удаљеним сеоским насељима), економским (незапосленост, несигурност посла, жене које производе храну и одећу, например и продају самостално своје производе на тржишту). Реч је о женама са повећаним ризиком од свих облика дискриминације, укључујући и родно засновано насиље.

Имајући у виду важност простора за сусрете и размену информација и искустава међу женама, Удружење жена Пешчаник релизоваће крајем марта текуће године дводневни тренинг о родно заснованом насиљу за сараднице у сеоским срединама, као и пет радионица за жене у сеоским насељима, жене са инвалидитетом и Ромкиње. Циљ поменутих активности је подстицање женског самоорганизовања за препознавање и одговор на родно засновано насиље и његове последице“, додаје Јаковљевићева.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content