Regionalna deponija uslov za rešavanje ekoloških problema

Opština Varvarin suočava se sa brojnim ekološkim izazovima koji će u narednih nekoliko godina morati da budu rešeni kako bi se ova komuna, kao i čitava Srbija, približila standardima Evropske unije u očuvanju životne sredine.

Organizovano sakupljanje otpada JKP “Varvarin” sprovodi na 60% teritorije opštine a obuhvaćeno je oko 4.000 domaćinstava.

Opština Varvarin ima 21 mesnu zajednicu a iz osam mesnih zajednica kompletno iznosimo smeće. To su mesne zajednice pored Morave, od Obreža do Bošnjana – Gornji i Donji Katun, Selo Varvarin, Varvarin Varoš i Maskare. Uglavnom su to džakovi i kante kod fizičkih lica koje sami kupuju. Zahvaljujući saradnji sa GIZ-om dobili smo 700 kanti od 110-120 litara koje smo donirali starim korisnicima. Iz drugih mesnih zajednica iznosimo manju količinu smeća mada nam je u planu da uslugu proširimo na kompletnu teritoriju opštine“, objašnjava Darko Marković, tehnički sekretar JKP „Varvarin“.

Darko Marković, tehnički sekretar JKP "Varvarin" FOTO: CINK - S. Milenković
Darko Marković, tehnički sekretar JKP “Varvarin” FOTO: CINK – S. Milenković

Žitelji opštine Varvarin otpad trenutno odlažu u oko 700 kanti, 50 kontejnera za PET ambalažu, dobijenih zahvaljujući pomoći GIZ-a, i 110 kontejnera raspoređenih po mesnim zajednicama. U Gornjem Temniću bi trebalo da bude postavljeno 100 komunalnih kontejnera a tu je i 40 kontejnera za karton.

U JKP „Varvarin“ procenjuju da bi im, pored postojećih kapaciteta, bilo potrebno još pedesetak kontejnera za PET ambalažu kako bi se smanjilo odlaganje otpada na divljim deponijama.

Smeće se sada izvozi na deponiju pored Velike Morave, koja je zajednička sa Ćićevcem. Nije sanitarna ali  je godinama tako. Imamo jedan kamion koji je u funkciji i koji radi non-stop svakog dan da bi mogao da ispoštuje 3.300 korisnika usluge iznošenja smeća. U poslednjih godinu dana broj korisnika smo povećali za oko 2.000. Trenutno nema mogućnosti za proširenje usluge na Gornji Temnić iako je interesovanje veliko. Potrebna su nam još najmanje dva auto-smećara. Ukoliko bi osposobili i kamion koji nije u funkciji imali bi četiri vozila što bi zadovoljilo naše potrebe. Sada imamo situaciju da se smeće baca u reke i potoke. Kada se pojave bujične vode dolazi do plavljenja i izlivanja reka zbog zagušenja od smeća“, priča o planovima preduzeća Darko Marković.

Ključni projekat za rešavanje problema odlaganja čvrstog i komunalnog otpada u Opštini Varvarin je izgradnja regionalne deponije koja je predviđena u Srnju.

Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin FOTO: CINK - S. Milenković
Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin FOTO: CINK – S. Milenković

Kada se reši pitanje regionalnih deponija onda će lakše da se rešavaju deponije koje su po pojedinim lokalnim samoupravama. Regionalna deponi ja za Rasinski okrug je predviđena u Srnju i, za sada, je potpisan ugovor da mi snosimo troškove izrade dokumentacije u delu u kojem učestvujemo. Pre desetak dana imali smo sastanak u Kruševcu, u Rasinskom upravnom okrugu, jer se radi studija opravdanosti izgradnje deponije. Ta studija je jako važna kako bi mogli da počnemo da saniramo naše deponije kojih ima puno“, naglašava Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

Pored deponije pored Velike Morave na teritoriji opštine ima nekoliko velikih divljih deponija, u Bačini, Obrežu i drugim većim selima. Izgradnjom regionalne deponije bio bi povećan procenat otpada koji se odvaja i reciklira a divlje deponije sanirane.

Opština Varvarin ima neke ugovore sa Institutom „Kirilo Savić“ koji su potpisani ranije. Oni su bili u obavezi da urade projekat sanacije deponije pored Velike Morave i sanaciju deponije u Obrežu. To su sve deponije koje se nalaze pored Morave. Od  te dokumentacije mi nemamo ništa. Samo imamo zaključak od  Ministarstva  za ekologiju, koje je tada pripadalo Ministrastvu poljoprivrede, da postoje greške prilikom projektovanja koje treba da se otklone u projektnoj dokumentaciji. Nažalost, tu projektnu dokumentaciju nismo uspeli da nađemo a nema je ni u „Kirilu Saviću“, dodaje Vojkan Pavić.

U Varvarinu planiraju da recikliraju plastični otpad FOTO: JKP “Varvarin”

Dok se ne obezbedi dokumentacija neophodna za velike projekte u Varvarinu pokušavaju da neke probleme reše sopstvenim sredstvima i kapacitetima.

Napravili smo reciklažni centar u kojem će da se pakuje plastika. Kada bude kompletno završen uposlićemo nekoliko ljudi i utvrdićemo cenu za otkup. Tu će se raditi samo pakovanje plastike koja će se distribuirati do centara koji prerađuju i upotrebljavaju tu plastiku. Prioritet su nam i kamioni kako bi mogli smeće mogli da iznosimo i iz Gornjeg Temnića. Ako uspemo da raspodelimo kontejnere moramo i da ih praznimo. Konkurisali smo na nekoliko mesta za sredstva, za donacije, i sada čekamo odgovore“,  napominje Vojkan Pavić, predsednik Opštine Varvarin.

 

 

 

 

 

 

 

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content