RODNI REFLEKTOR ZA MLADE: Dnevno tri slučaja nasilja u porodici u Rasinskom okrugu

Nasilje u porodici je posledica rodnih uloga zasnovanim na predrasudama. U prethodnih 20 godina zakon je doskočio ovom problemu. Međutim, predrasude kod žena i muškaraca još uvek su prepreka a SOS telefon za žene žrtve nasilja godišnje zabeleži u proseku više od 200 poziva

Prema istraživanju Grupe za koordinaciju i saradnju u sprečavanje nasilja prema ženama, koje je sprovedeno tokom vandrednog stanja 2020. godine, u Rasinskom okrugu je za 52 dana bilo 147 razmotrenih slučajeva nasilja u porodici od strane nadležnih. U istom periodu, izrečeno je 115 hitnih mera zaštite, od kojih 81 počiniocu izrečena zabrana da kontaktira i prilazi žrtvi nasilja dok je u 34 slučaja učinilac privremeno udaljen iz stana.

Jedno od rešenja je SOS telefon 066 006 606 koji ima za cilj da pomogne ženama žrtvama nasilja. Ovaj telefon u Kruševcu postoji od februara 2009. godine i na njemu trenutno radi devet konsultantkinja koju su prošle prethodnu obuku.

Snežana Jakovljević iz Udruženja žena “Peščanik”

Prema rečima osnivačice Udruženja žena „Peščanik“, Snežane Jakovljević na godišnjem nivou se na SOS telefon javi u proseku do 80 žena, ali je bilo i godina kada se javi više od 100 žena. Zapravo, broj poziva je u proseku trostruko veći jer se neke žene javljaju više puta.

Oko trećina žena koje zovu su iz seoskih sredina. Najčešće imamo pozive iz Rasinskog okruga, s tim što povremeno dobijemo pozive sa strane. Ukoliko u tom mestu odakle se javljaju postoji lokalni SOS telefon, mi ih uputimo na taj broj, ukoliko ne, onda smo tu da pomognemo – kazala je Jakovljevićka.

Kada govorimo o vrsti nasilja, najčešći okidač za traženjem pomoći jeste fizičko nasilje kojem su, uglavnom, prethodili drugi vidovi nasilja, kao što su psihološko ili ekonomsko nasilje.

– Nasilje je posledica disbalansa društvene moći između muškaraca i žena. Tako su nastale rodne uloge, te iz tih rodnih ulogama koje se zasnivaju na rodnim stereotipima i predrasudama se „propisuje“ šta rade žene, a šta muškarci. Ono što muškarci rade se više vrednuje i zbog svega toga muškarci vrše nasilje nad ženama i to često prođe nekažnjeno – objasnila je Snežana Jakovljević.

Važno je reći da predrasude nisu rasprostranjene samo kod muškaraca već i kod žena. Naša sagovornica napominje da postoje žene koje smatraju da „jedan šamar nije ništa“ i da je to rezultat onoga što su one učene od vrtića pa na dalje.

U Srbiji prvi značajan korak u pravnom kontekstu napravljen je 2002. godine kada nasilje u porodici ulazi u Krivični zakonik. Do tada se tretiralo kao remećenje reda i mira u okviru Prekršajnog zakona. Nasilje u porodici 2005. godine prelazi u Porodični zakon, a od 2017. godine je stupio na snagu Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

– Dolaskom ovih zakona u prethodnih 20 godina vidimo boljitak u pravnoj regulativi. Međutim, aktuelni problem jeste i digitalno nasilje. Zakoni su šturi i nemamo pravno razvijeno digitalno nasilje, te je znatno teže tu stati u zaštitu ženama – ističe pravnica i aktivistkinja UŽ Peščanik, Maja Konstantinović.

Uprkos ovim promenama, u Srbiji si godišnje dogodi između 25 i 35 femicida gde su trećina svih slučaja žene koje su prethodno obraćale nadležnim institucijama za pomoć, naglasila je naša sagovornica.

Najčešći pravni saveti koji su zatraženi putem SOS telefona su: Kome i kako prijaviti nasilnika? Šta sledi nakon toga? Da li im pružaju zaštitu država i Centar za socijalni rad? Deoba zajedničke imovine, kao i starateljstvo nad decom – navodi  Maja Konstantinović.

Promene u zakonu pratile su i promene u tome kako se društvo i javnost odnose prema nasilju u porodici. Mediji, zvaničnici i žrtve nasilja poslednjih godina otvorenije govore o nasilju nad ženama, iako još uvek postoji suzdržanost kod žrtava da se tom nasilju suprotstave.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content