RODNI REFLEKTOR ZA MLADE: Predstavljeni rezultati projekta

U Edukativnom centru Kruševac predstavljeni su rezultati projekta “Rodni reflektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima” koji su zajednički realizovali ova organizacija i portal KruševacPress.

Po rečima Ane Tomić, koordinatorke projekta ispred Edukativnog centra, cilj projekta bila je mobilizacija lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu u borbi protiv rodnih stereotipa u medijskom prostoru a koji se tiču mladih. Zato je na početku projekta urađeno mapiranje medija u Rasinskom okrugu i pregled medijskih objava koje se odnose na rodnu ravnopravnost i mlade.

Izrađena je “medijska mapa” u Rasinskom okrugu i glavni nalazi pregleda objava koji se odnose na zastupljenost žena i mladih. To je naš doprinos i predstavlja važan resurs za lokalne aktere u ovom domenu”, kazala je Ana Tomić.

Mapiranje medija u Rasinskom okrugu sprovedeno je u oktobru, a pregled objava, u rubrici društvo, u četiri izabrana internet medija, u toku novembra 2021. godine. Glavni nalazi Izveštaja, pokazuju da su rod i srodne teme su na ivici vidljivosti u pregledanim medijskim objavama (tekstovi i video prilozi), da su žena prisutne, u proseku, u 29,5 odsto objava, a najzastupljenije su one na javnim funkcijama (lokalna samouprava, institucije, javna preduzeća i ustanove). Za mlade je medijski prostor suženiji, a kada su teme od važnosti za ovu ciljnu grupu prisutne u medijskim sadržajima, mlade osobe su retko glavni akteri.

Edukativni centar je organizovao i šest info sesija za mlade o rodnim stereotipima u medijima i delovanju na njihovom suzbijanju na kojima je učestvovalo oko 140 mladih.

Takođe je održano šest konsultativnih sastanaka  sa medijima, organizacijama civilnog društva, savetima za rodnu ravnopravnost u lokalnim samoupravama , kancelarijama za mlade  i drugim lokalnim relevantnim akterima a sprovedena je i informaciono – komunikaciona kampanja “Jednakost je priRODNA”, fokusirana na rodne stereotipe koji pogađaju mlade. Publikovano je 25 objava na društvenim mrežama.

Slaviša Milenković, glavni i odgovorni urednik KruševacPressa, je podsetio da je jedan od zadataka ovog medija bio da formira Omladinsku redakciju.

Za obuku se javilo desetoro mladih ljudi ali je završilo petoro dok su ostali odustali zbog svojih obaveza i problema sa korona virusom. Ukupno je održano 16 časova obuke nakon čega su članovi Omladinske redakcije dobili zadatak da pripreme i napišu po četiri teksta koji tretiraju seksizam i rodne stereotipe. Prijatno sam iznenađen kretivnošću i angažovanjem ovih mladih ljudi. Bavili su se različitim temama kao što su seksizam u sportu, marketingu, muzici, na fakultetu, u obrazovanju. Prepoznali su problem i jasno ga predočili publici. Čitanost ovih tekstova je bila visoka. Korišćene su i različite novinarske forme što je čitav projekat učinilo još zanimljivijim“, naglasio je Milenković dodajući da je tokom realizacije projekta KruševacPress objavio više od 30 tekstova koji se odnose na seksizam i rodne stereotipe u različitim segmentima života.

Projekat “Rodni reflektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima” podržala je Kraljevin  Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

You might also like More from author

Comments are closed.

Skip to content